De toekomst voorbereiden

Omdat de jongeren de burgers van morgen zijn, is het van essentieel belang om hen bewust te maken van het respect voor het milieu en het behoud van de planeet, van HUN planeet. Er worden verschillende acties gevoerd om kinderen in de gemeentescholen bewust te maken van respect voor het milieu en de natuur. Zo wordt onder andere de actie “Drinkfles” georganiseerd: de bewustmaking van de vermindering van verpakkingsafval, met name van drankverpakkingen. 1.800 kinderen kregen drinkflessen als alternatief voor individueel verpakte dranken. Daarnaast wordt ook de operatie “Slimme drinkflessen” georganiseerd: de kinderen maakten natuurlijke schoonmaakmiddelen die ze in teruggewonnen flessen bewaarden en voor het onderhoud van hun school gebruikten. De leerlingen worden ook bewustgemaakt van het belang van het eten van seizoensgebonden groenten en fruit. De vorming van jongeren over het milieu wordt verdergezet dankzij animaties (over het sorteren van afval, respect voor de natuur, gezonde en duurzame voeding, energiebeheer, …) die worden voorgesteld door het Brussels Instituut voor Milieubeheer en waarvoor de gemeentescholen zich elk jaar opnieuw inschrijven.    

 • Boerderij Le Petit Foriest

Sinds 1990 heeft Sint-Lambrechts-Woluwe een opleidingscentrum voor leefmilieu: boerderij Le Petit Foriest in Oud-Genepiën. Er worden vakantiestages en bosklassen georganiseerd voor kinderen uit de wijkantennes en uit alle scholen van Sint-Lambrechts-Woluwe. Het doel is om hen bewust te maken van een verantwoord en rechtvaardig beheer van de hulpbronnen van onze planeet. Dieren verzorgen, in de moestuin of in de boomgaard werken, seizoensgebonden groenten en fruit ontdekken, brood of soep maken, zintuiglijke verkenningen tegemoet gaan, aan animaties rond gezonde en duurzame voeding deelnemen, hernieuwbare energie ontdekken, … Zoveel gelegenheden om ook de aandacht te vestigen op waarden zoals delen, solidariteit en respect.

Meer informatie:
067 79 01 12 – www.petiforiest.be  

 • Het Eco-Schools-label voor al onze Franstalige gemeentescholen

De milieuacties die worden uitgevoerd in het kader van het Eco-Schools-initiatief kunnen een aanzienlijke impact hebben op het milieu. Door leerlingen en leerkrachten bij dit initiatief te betrekken, wordt de hele onderwijsgemeenschap bewuster gemaakt van milieukwesties en wordt verantwoordelijk gedrag bevorderd. Het verkrijgen van het Eco-Schools-label is een veeleisend proces, dat het opstellen van een concreet en ambitieus milieuactieplan en de actieve deelname van de leerlingen en het onderwijsteam bij de uitvoering van dit plan omvat. In Sint-Lambrechts-Woluwe is het bemoedigend om te zien dat al onze Franstalige gemeentescholen dit label hebben behaald. De scholen die dit label hebben behaald, mogen trots zijn op hun succes en hun engagement voor duurzame ontwikkeling. Ze geven het goede voorbeeld door milieuvriendelijke praktijken in te voeren en leerlingen bewust te maken van het belang van het behoud van onze planeet. De leerlingen van deze scholen kunnen ook trots zijn op hun onderwijsinstelling. Ze krijgen de kans om te studeren in een omgeving waar milieuvriendelijke praktijken hoog in het vaandel staan.
Meer informatie over het Eco-Schools-label: https://leefmilieu.brussels/
Inlichtingen: Eco-Schools-facilitator: mevrouw Isabelle Delval – 02 761 29 37

 • Een Boekenbox voor jonge lezertjes

Er zijn boekenruilkasten in de openbare ruimte: René Pechère Park, Joséphine Charlotteplein, Paul-Henri Spaakwandeling (site Wolubilis), Hof-ten-Berg wijk, Karrestraat, Sterrenbeeldenlaan, Metro Alma en Heilige Familieplein. De boekenruilkast op deze laatste locatie is vooral bestemd voor kinderen.

d.durable@woluwe1200.be      

 • Schoolmaaltijden: kwalitatief en duurzaam

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de kwaliteit van de schoolmaaltijden om een evenwichtige voeding voor de kinderen te verzekeren via gevarieerde en kwalitatieve ingrediënten. Sinds 2012 wordt de voorkeur gegeven aan producten uit de biologische of geïntegreerde landbouw. Het College wilde echter nog verder gaan en vanaf nu worden er duurzaamheideisen opgelegd aan het bedrijf dat de maaltijden levert. Seizoensgebonden groenten en fruit van Belgische oorsprong hebben de voorkeur en twee soorten vers seizoensfruit moeten als nagerecht worden opgediend. Elke week moet trouwens een vegetarisch alternatief worden aangeboden. Er moeten overigens biologische producten worden gebruikt. De vis moet bovendien het MSC- of ASC-keurmerk dragen (duurzaamheidlabels voor vis afkomstig uit duurzame visserij of verantwoorde kwekerij). De eieren moeten tot slot van scharrelkippen afkomstig zijn. De nadruk wordt ook op voorlichtings- en onderwijsprojecten gelegd die op duurzame voeding en voedselverspilling zijn gericht. Deze maatregelen passen in het kader van de Lokale Agenda 21 en beogen binnen drie jaar het label Good Food te verkrijgen. Er werd een diëtiste aangesteld om de kwaliteit van de schoolmaaltijden te controleren en na te gaan of het bestek wordt nageleefd dat aan het bedrijf dat de maaltijden levert, is opgelegd. De doelstelling is dat elke school de 3 vorken van het label Good Food Kantine weet te halen. De diëtiste controleert ook de kwaliteit van de maaltijden die aan mensen die in het rusthuis van het OCMW verblijven, worden geserveerd.

Download de strip “Missie voeding: de zoektocht naar een evenwichtig tussendoortje” hier

Meer informatie over het programma Good Food: https://goodfood.brussels/nl  

 • Cel Duurzame ontwikkeling en leefmilieu

  Gemeenteserres
  Kleurenprachtlaan 9
  02 761 29 42/49
  02 774 36 86/90
  duurzame.o@woluwe1200.be