Gemeenteraadsverkiezingen: een volmacht geven

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 13/10/2024.

Kunt u om een geldige reden niet aanwezig zijn op de dag van de stemming en wilt u een volmacht geven?

Wat wordt beschouwd als een geldige reden?

  • U bent ziek, u hebt een beperking of u kunt niet naar het stembureau gaan of er naartoe worden gebracht = een arts bevestigt deze onbekwaamheid op het volmachtformulier P1.
  • U werkt of u hebt dienst in België of in het buitenland = uw werkgever bevestigt het feit dat u werkt op het volmachtformulier P1.
  • U bent zelfstandige = de burgemeester van uw hoofdverblijfplaats bevestigt deze onmogelijkheid op het volmachtformulier P1 op vertoon van uw ondernemingsnummer en op basis van een verklaring op erewoord (zie onderstaand model) waarin u verklaart dat u niet naar het stembureau kunt gaan. Het formulier en de verklaring op erewoord moeten worden ingediend bij de dienst Bevolking ten laatste op de dag vóór de stemming.
  • U hebt uw vrijheid verloren door een beslissing van het gerecht = de directie van de inrichting waar u verblijft bevestigt uw situatie op het volmachtformulier P1.
  • U neemt deel aan een activiteit die te maken heeft met uw geloof of overtuigingen = de organisator van de activiteit waaraan u deelneemt in het kader van uw geloof of overtuigingen bevestigt de onmogelijkheid op het volmachtformulier P1.
  • U bent student en u kunt niet gaan stemmen door uw studies = de directie van de instelling waar u studeert bevestigt deze onmogelijkheid op het volmachtformulier P1.
  • U bent tijdelijk in het buitenland voor andere redenen dan de redenen die hierboven vermeld zijn = de burgemeester van uw hoofdverblijfplaats bevestigt deze onmogelijkheid op het volmachtformulier P1 op vertoon van de nodige bewijsstukken of op basis van een verklaring op erewoord (zie onderstaand model). Het formulier en de verklaring op erewoord moeten worden ingediend bij de dienst Bevolking ten laatste op de dag vóór de stemming.

De formulieren zijn hier te vinden: volmachtformulier P1 / model van verklaring op erewoord.

De volmacht moet worden ingevuld en ondertekend door de volmachtgever en de volmachtkrijger. De volmachtkrijger hoeft geen kiezer te zijn in dezelfde gemeente als de volmachtgever, maar moet wel een kiezer zijn in een Belgische gemeente. De volmachtkrijger moet eerst zelf stemmen in zijn eigen stembureau en vervolgens de stem van de volmachtgever uitbrengen in diens stembureau.

Op de dag van de stemming moet de volmachtkrijger in het bezit zijn van:

  • volmachtformulier P1,
  • zijn of haar identiteitskaart,
  • zijn of haar oproepingsbrief, waarop de woorden “gestemd bij volmacht” staan.

De volmachtkrijger mag slechts over één volmacht beschikken.

Meer informatie

De dienst Bevolking is bereikbaar tijdens de openingsuren van de loketten maar ook per telefoon op 02 774 35 40 of 02 761 27 89 of per e-mail op elections-verkiezingen@woluwe1200.be.

Meer informatie

Dienst Bevolking