Pensioenaanvraag

  • Pensioenen:

De pensioenaanvraag gebeurt automatisch door de Pensioendienst als het pensioen wordt opgenomen op de wettelijke leeftijd (momenteel 65, 66 vanaf 2025 en 67 vanaf 2030).

In het geval van een vervroegd pensioen (vóór de wettelijke leeftijd) moet de aanvraag worden ingediend.

  • Overlevingspensioen of overgangsuitkering?

De procedure voor de berekening van het overlevingspensioen of de overgangsuitkering wordt automatisch opgestart als de overleden huwelijkspartner met pensioen was, of als de Pensioendienst zijn of haar pensioenrechten onderzocht.

Als de huwelijkspartner in het buitenland gedomicilieerd was, moet de Pensioendienst op de hoogte worden gebracht van het overlijden.

Het overlevingspensioen moet worden aangevraagd als de huwelijkspartner nog niet met pensioen was en nog geen pensioenaanvraag had ingediend.

Opgelet! U moet uw aanvraag binnen 12 maanden na het overlijden indienen om ervoor te zorgen dat uw overlevingspensioen of overgangsuitkering ingaat in de maand van overlijden of de maand na overlijden. 

  • Inkomensgarantie voor ouderen (IGO

Uw dossier als begunstigde van de IGO wordt automatisch onderzocht als u op de wettelijke leeftijd in België een pensioen aanvraagt.

In alle andere gevallen moet u een aanvraag indienen, bijvoorbeeld als u met pensioen bent en uw inkomen daalt.

  • Wanneer moet u uw aanvraag indienen?

Ten vroegste 12 maanden voordat uw pensioen ingaat.

Ten laatste 1 maand voordat uw pensioen ingaat.

  • Waar moet u uw aanvraag indienen?

Als u in België woont, kunt u uw pensioenaanvraag op verschillende manieren indienen:

  • bij de pensioendienst van het gemeentebestuur, door een afspraak te maken op het nummer 02 761 29 82 of door een e-mail te sturen naar gsst1@woluwe1200.be
  • online via mypension.be
  • via het speciale pensioennummer 1765.

Als er meer informatie nodig is, krijgt u een vragenlijst toegestuurd.

Zodra het pensioendossier volledig is, wordt een gedetailleerde berekening van het bedrag van uw pensioen naar de betrokkene gestuurd.

Meer informatie : dienst Pensioenen