Toeristische logies

Krachtens het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies, moeten de volgende documenten naar behoren worden ingevuld en per post worden verstuurd naar de dienst Stedenbouw:

Ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies

Besluit van de regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Rezgering houdende uitvoering van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies  

Meer informatie over deze wetgeving:

  • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Brussel Economie en Werkgelegenheid
    Website