Terug naar de artikellijst
Ik respecteer mijn gemeente, ik houd ervan wanneer ze schoon is en ik draag er mijn steentje aan bij

Ik respecteer mijn gemeente, ik houd ervan wanneer ze schoon is en ik draag er mijn steentje aan bij

Deze nieuwe brochure wordt verspreid aan de hand van een brievenbusactie in Sint-Lambrechts-Woluwe om de inwoners uit te nodigen de regels inzake goed burgerschap en openbare netheid na te leven 

De publicatie is in zeven hoofdstukken opgedeeld en rijk geïllustreerd. Ze werd opgesteld op initiatief van burgemeester Olivier Maingain en schepen voor het beheer van de openbare ruimte Philippe Jaquemyns, en belicht het werk van alle gemeenteploegen die betrokken zijn bij het bevorderen van de openbare ruimte in Sint-Lambrechts-Woluwe. Maar de publicatie nodigt de inwoners van de gemeente ook uit om bepaalde regels nauwgezet na te leven, zoals het algemeen politiereglement en de gemeentelijke reglementen, wat bijdraagt tot het behoud van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Lezers zullen leren dat ongeveer 82 medewerkers (personeelsbestand per 30.09.2023) zich dagelijks inzetten voor de netheid van het grondgebied.

Aan de hand van duidelijk identificeerbare pictogrammen geeft de brochure bovendien waardevolle informatie onder de kopjes “Goed om te weten” en “Informatie”. De rubriekjes bevatten met name informatie over gemeentelijke premies en hoe ze te verkrijgen, de lijst van producten die al dan niet toegelaten zijn bij de ophaalpunten van “Proxy Chimik”, het speelpleinreglement en de te volgen procedure voor tijdelijke of permanente bezetting van de openbare ruimte in Sint-Lambrechts-Woluwe. Inbreuken op de verschillende reglementen en de sancties die daaraan verbonden zijn, worden tevens toegelicht.

Voor de verspreiding van de brochure heeft de gemeente een beroep gedaan op een onderneming voor aangepast werk (OAW). De brievenbusactie start op 11 december en zal een week duren. De brochure is ook in opgesteld in het Engels (op aanvraag verkrijgbaar).

Raadpleeg de brochure hier.

Contactgegevens:

  • kabinet van burgemeester Olivier Maingain: Séverine Claude, directrice van het kabinet (02 774 35 22 – s.claude@woluwe1200.be)
  • Philippe Jaquemyns, schepen voor het beheer van de openbare ruimte (02 761 27 38 – p.jaquemyns@woluwe1200.be)