Terug naar de artikellijst
Emile Vanderveldelaan: de Brusselse gewestelijke overheden hebben gereageerd op de verzoeken tot aanpassing van de gemeente

Emile Vanderveldelaan: de Brusselse gewestelijke overheden hebben gereageerd op de verzoeken tot aanpassing van de gemeente

Naar aanleiding van de verzoeken om een ​​snelle aanpassing van het door het College gevraagde project om de groei van de wachtrij op bepaalde tijdstippen van de dag op de Emile Vanderveldelaan (dit voor het gedeelte tussen de Woluwelaan en de Dumontlaan en kapelleveld – in beide rijrichtingen) te verminderen, verbindt Brussel Mobiliteit zich ertoe de volgende maatregelen te nemen:

 

  1. Optimalisatie van verkeerslichten op de kruispunten:
  • Brussel Mobiliteit heeft de fasering van de verkeerslichten op de twee kruispunten met respectievelijk de Woluwelaan en de Dumontlaan aangepast, met als doel het verkeer te stroomlijnen.
  • Brussel Mobiliteit zal het gebied monitoren om te bepalen welk programma het meest geschikt is voor dit probleem.

 

  1. In de afdaling, richting toegang tot de stad, vlakbij de Woluwelaan:

Automobilisten worden geïnformeerd dat de rechterrijstrook, bij het naderen van de Woluwelaan, kan gebruikt worden om rechtsaf te slaan en rechtdoor te blijven rijden. Om dit te doen zullen:

  • Direct na het zebrapad aan weerszijden van de weg twee F13-borden met richtingspijlen worden geplaatst
  • Richtingspijlen worden op de grond gemarkeerd op de midden- en rechterstrook (op de rode verf door de fietslogo’s anders te schikken)

 

  1. In de klimrichting, bij het verlaten van de stad, bij het naderen van het kruispunt met de Dumontlaan:
  • Engageert Brussel Mobiliteit zich om tijdens de maand juni het verkeer te monitoren naar aanleiding van de wijzigingen aan de verkeerslichten (die nog aangepast kunnen worden).
  • Als er tijdens deze periode de wachtrijen blijven bestaan, zal Brussel Mobiliteit ervoor zorgen dat tijdens de zomervakantie de nodige aanpassingen aan het project worden doorgevoerd, zodat het project operationeel is voor de maand september.

 

De gemeente heeft naar aanleiding van deze wijzigingen een beoordeling gevraagd van de situatie in de politiezone.