Terug naar de evenementenlijst
Maandag 224 juni: live-uitzending van de Gemeenteraad

Maandag 224 juni: live-uitzending van de Gemeenteraad

Zou u graag eens zien hoe de debatten, stemmingen en interpellaties van uw gemeenteraadsleden gebeuren?

Dit is vanaf nu mogelijk dankzij de rechtstreekse uitzendingvan onze gemeenteraad op internet via deze link: https://www.youtube.com

In zijn algemene politiek verklaring heeft het College van burgemeester en schepenen beloofd de zitting van de gemeenteraad vanaf de lente 2019 rechtstreeks uit te zenden. Dit kadert in het streven naar transparantie en participatieve democratie en geeft aan alle inwoners de gelegenheid om de zittingen van de gemeenteraad bij te wonen.

De zitting begint om 19.00 uur (duur in functie van de debatten).

Download hier de agenda van de gemeenteraad