Gemeentebegroting

De gewone dienst van de begroting omvat alle ontvangsten en uitgaven die de gemeente voorzien van inkomsten en een regelmatige werking.
De buitengewone dienst omvat alle ontvangsten en uitgaven die onmiddellijk en op duurzame wijze het gemeentepatrimonium beïnvloeden.

Begroting 2024

Begroting 2023