Terug naar de artikellijst
HERINNERING: uw verplichtingen bij sneeuw of vrieskou

HERINNERING: uw verplichtingen bij sneeuw of vrieskou

Nu het winterseizoen nadert, is het niet onnuttig te herinneren aan uw verplichtingen op het vlak van sneeuw ruimen op de voetpaden. Ze staan in het ‘algemeen politiereglement’ en zijn gelijk voor de 19 Brusselse gemeenten.

Uw verplichtingen bij sneeuw

In het geval van sneeuw of ijsvorming moeten de voetpaden geveegd of gladvrij gemaakt worden, over de hele breedte van de voetpaden van minder dan 1,50 meter breed en over een breedte van minimum 1,50 meter voor de bredere voetpaden. Het doel is het voetgangersverkeer te vergemakkelijken.

Het strooien van zand of andere producten met het doel de sneeuw of het ijs te doen smelten op de treden van buitentrappen, op de voetpaden of op de openbare weg, heft geenszins de verplichting op om sneeuw te ruimen.

De ijskegels die worden gevormd op hoge delen van de gebouwen boven de openbare weg moeten verwijderd worden. Doe indien nodig een beroep doen op de brandweer.

Waar moet men de sneeuw leggen?

De sneeuw mag nooit de riolen en putten verstoppen, noch de passage van voetgangers hinderen.  Hij moet aan de rand van het voetpad worden opgehoopt en mag niet op de rijweg worden gegooid. Indien de toestand van de plaats het niet toelaat, moet de sneeuw opgehoopt worden op de rand van de weg.

Wie moet de sneeuw op het voetpad ruimen?

Indien u in een gebouw woont waarvan u de eigenaar bent: dan moet u vegen.

Indien u huurder bent valt deze verplichting ten deel aan de eigenaar en de mede-eigenaar, aan elke zakelijke gerechtigde voor het gebouw of aan de huurder of aan de conciërge, portier, bewaker of aan de personen die instaan voor het dagelijks onderhoud van de plaats.

Tip: het is beter om zo snel mogelijk sneeuw te ruimen om te vermijden dat de sneeuw wordt omgevormd tot ijs. Zo zal u vermijden om strooizout te gebruiken, dat heel schadelijk is voor het milieu.