Terug naar de artikellijst
Internationale solidariteit : oproep tot projecten voor 2024

Internationale solidariteit : oproep tot projecten voor 2024

Een aantal jaren geleden al besliste de gemeenteraad om ontwikkelingssamenwerkingsprojecten en sensibiliseringsprojecten rond internationale solidariteit te ondersteunen, en daartoe werd er dan ook een gemeentereglement goedgekeurd betreffende de toekenningscriteria en -procedures voor het verwerven van deze subsidies. Krachtens dit gemeentereglement heeft het College van burgemeester en schepenen dit jaar aan de gemeenteraad voorgesteld om een budget “internationale solidariteit” in de gemeentelijke begroting op te nemen.

We willen verenigingen die een steunaanvraag willen indienen uitnodigen om gevolg te geven aan de projectoproep van 2024 door de synthesefiche uiterlijk op 1 mei 2024 terug te sturen (het typemodel van deze synthesefiche is beschikbaar op de website van de gemeente – op de startpagina -, of kan gewoon aangevraagd worden op de dienst Externe Betrekkingen solidarite.internationale.solidariteit@woluwe1200.be – 02 761 27 42 – 02 761 27 52).

Overeenkomstig het gemeentereglement, zijn de ondersteunde projecten ofwel ontwikkelingssamenwerkingsprojecten in een ontwikkelingsland ofwel projecten om de bevolking van Sint-Lambrechts-Woluwe te sensibiliseren rond de Noord-Zuidproblematiek. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moeten deze projecten voldoen aan de volgende criteria: band met Sint-Lambrechts-Woluwe, duurzaam karakter van het project, partnerschap met plaatselijke actoren…

Indien u of uw vereniging in 2024 een dossier wil indienen, nodigen wij u uit om kennis te nemen van dit gemeentelijk reglement en daarna uw aanvraag in te dienen door middel van de synthesefiche.

De aanvragen moeten uiterlijk op 1 mei 2024 per e-mail worden verstuurd naar solidarite.internationale.solidariteit@woluwe1200.be of worden ingediend bij het gemeentesecretariaat (Gemeentehuis van Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan, 2, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe).

Voor meer inlichtingen kunt u altijd terecht bij:

Internationale solidariteit: de projecten ondersteund in 2023

  • Aire de femmes: steun aan vrouwenorganisaties in het kader van de COVID-19-pandemie (Democratische Republiek Congo)
  • Keten van Hoop: verbetering van de toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg voor kinderen met orthopedische misvormingen in de provincie Opper-Katanga (Democratische Republiek Congo)
  • Convivence Together: boren en installeren van een watertoren voor de watervoorziening van de bibliotheek-mediatheek Together in Obala (Kameroen)
  • Coup de pouce: creatie van een bewustmakings- en opleidingsinstrument over de circulaire economie (productie van een video) voor de bevolking die het Green Mango-centrum bezoekt (Democratische Republiek Congo)
  • Dynamo International: kennismaking met groenteteelt voor straatkinderen en verbeteringswerken aan het Likemo-centrum in Bandalungwa (Democratische Republiek Congo)
  • Enfants en Inde: steun voor het project om jonge meisjes naar school te laten gaan (India)
  • Huruma Fund: steun voor een project om een muzikale basisopleiding te geven en een koor van ongeveer 100 mensen (voornamelijk kinderen en 20 volwassenen) op te richten in Comé (Benin)
  • Malem-Auder: steun voor een project om agro-ecologie en zonne-energie te combineren, twee troeven voor de ontwikkeling van het werk in Bok Jom Liggeyal in Médina Safa (Senegal)