Terug naar de artikellijst
Ontwikkelingsplan voor Tervurenlaan en Montgomeryplein

Ontwikkelingsplan voor Tervurenlaan en Montgomeryplein

Het College van burgemeester en schepenen van Sint-Lambrechts-Woluwe dient belangrijke voorstellen in met betrekking tot het plan van het Brussels Gewest voor de inrichting van de Tervurenlaan en het Montgomeryplein

Op 11 september 2023 kregen de inwoners van de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe, Etterbeek en Sint-Pieters-Woluwe de kans om tijdens een informatiesessie in het Sint-Michielscollege kennis te nemen van het plan voor de inrichting van het Montgomeryplein en de Tervurenlaan (tussen Merode en de Leopold II-square) dat werd voorgesteld door Brussel Mobiliteit en de gewestelijke minister voor Mobiliteit, Elke Van den Brandt.

In zitting van 21 september 2023 wenste het College van Sint-Lambrechts-Woluwe de gewestelijke overheid, v贸贸r deze haar aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning indient, te informeren over de elementen van het dossier waaraan het eisen zal stellen.

Gezien de kostprijs van de investering, die wordt geraamd op 11 miljoen euro, wenst het College dat het Brussels Gewest kan garanderen dat de voorgestelde inrichting niet in het gedrang komt door de nog niet geplande werkzaamheden van de MIVB om de tunnelinrit te verdubbelen en de tramlijn uit de G. en J. Martinstraat, de Hertogstraat en de Hertoginnestraat te verwijderen. Het College betreurt het dat dit project, waar de wijkbewoners met belangstelling naar uitkijken, nog steeds niet is opgehelderd. Het zou onaanvaardbaar zijn dat het project van de MIVB de dure herinrichting van de Tervurenlaan zou wijzigen. Het College wil elke verspilling van overheidsgeld voorkomen.

Het College herhaalt ook zijn verzet tegen de aanleg van een voetgangersoversteekplaats met verkeerslichten aan de uitgang van de Jubelparktunnel en de beperking van het verkeer tot 茅茅n rijstrook aan de uitgang van deze tunnel. Het vraagt dat het Gewest, v贸贸r het indienen van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning, de studies doorstuurt die de gevolgen van deze inrichting op de verkeersstromen en het mogelijke risico op files in de tunnels simuleren.

Het College vraagt dat de voetgangersoversteekplaats aan de rechterkant van het kruispunt Tongeren/Kelten, die in het kader van het project wordt geschrapt, behouden blijft en dat er een intelligent verkeerslichtsysteem wordt gebruikt, zoals in het Woluwedal, om het kruispunt veiliger te maken.

Voor fietsers moet het 3 m brede fietspad in het zuidelijke deel in twee richtingen zijn tot aan de Batavierenstraat, zodra deze configuratie geen impact heeft op het parkeren.

Het College wijst er echter op dat het fel gekant is tegen een fietspad in beide richtingen op het Montgomeryplein om voor de hand liggende veiligheidsredenen, die vereisen dat de verkeersstroom op een rotonde wordt gerespecteerd. Het dringt erop aan dat alles in het werk moet worden gesteld om de invoering van de rijrichting tegen het verkeer in te voorkomen, in het bijzonder door ervoor te zorgen dat fietsers de voorgestelde centrale voetgangersring gebruiken. Het vraagt ook om de breedte van het fietspad te verminderen om dit risico te vermijden.

Er worden verder bedenkingen geuit over het gebruik van de zijwegen in tegengestelde richting tussen het Montgomeryplein en de L茅opold II-square, met name in het zuidelijke deel. Deze wijzigingen moeten nader worden onderzocht met de betrokken wijkbewoners.

Tot slot, in het belang van de veiligheid van de gebruikers, is het College van mening dat het raadzaam is om de huidige locatie van de bushalte op de rotonde bij het Sint-Michielscollege te behouden, om te voorkomen dat grote aantallen leerlingen de Sint-Michielslaan oversteken.

 

Lees hier de voorstelling van het ontwikkelingsproject van Brussel Mobiliteit

Info

Kabinet van burgemeester Olivier MAINGAIN
02 774 35 22
s.claude@woluwe1200.be

Kabinet van Gregory MATGEN
Schepen van leefmilieu, duurzame ontwikkeling en mobiliteit
02 761 27 92
g.matgen@woluwe1200.be