Terug naar de artikellijst
Onze acht Franstalige gemeentescholen kregen een label voor hun acties ten voordele van het milieu!

Onze acht Franstalige gemeentescholen kregen een label voor hun acties ten voordele van het milieu!

In 2021, de laatste keer dat Leefmilieu Brussel het label “Scholen voor duurzame ontwikkeling” (label “Eco-Schools”) toekende, waren ze met zes. Op 17 november 2023 waren ze er allemaal! Onze acht Franstalige gemeentescholen kregen de prestigieuze groene vlag, het embleem van het internationale label, voor een hernieuwbare periode van twee jaar.

De ideale gelegenheid dus om mevrouw Isabelle Delval, de gemeentelijke coördinator van de initiatieven “Scholen voor duurzame ontwikkeling”, te ontmoeten en het recept te ontdekken voor dit welverdiende succes…

Wolu Info – Sint-Lambrechts-Woluwe kende een zeer geslaagde ceremonie! Onder een twintigtal scholen in Brussel, kregen de acht gemeentescholen van Sint-Lambrechts-Woluwe die een aanvraag indienden allemaal het label. Wat vindt u van dit succes?

Mevrouw Isabelle Delval – Het is een regelmatig werk dat zijn vruchten heeft afgeworpen… De meeste van onze scholen hebben niet gewacht op de toekenning van het label om zich in te zetten voor het milieu! Met alle directies en onderwijsteams hebben we de verschillende reeds ondernomen acties geïnventariseerd en een milieubalans opgesteld. We hebben daarna de lopende en komende acties toegevoegd. Op basis van dit werk heeft elke leerkracht zich ertoe verbonden een opdracht uit te voeren met betrekking tot een van de zes voorgestelde thema’s, namelijk afval, energie inclusief water en mobiliteit, biodiversiteit, voeding, communicatie en geluidsoverlast. Samengevat is dit succes vooral te danken aan de motivatie, het harde werk en de sterke betrokkenheid van de directies en onderwijsteams van de Franstalige basisscholen.

 WI De school Parc Malou-Robert Maistriau was de eerste die het label kreeg in Sint-Lambrechts-Woluwe. Dat was in 2017. Wat had u gedaan om dit internationale label te verkrijgen?

Mw. I. Delval – We zijn begonnen met kleine acties zoals afvalsortering en bewustmaking rond verschillende thema’s. Daarna zijn er in de loop der jaren andere acties opgezet, zoals het inrichten van buitenruimtes, het aanleggen van een moestuin, enz.

 WI Vandaag hebben onze acht Franstalige gemeentescholen dit internationale label gekregen. Wat hebben de laatste twee scholen, Van Meyel en Vervloesem, gedaan om dit label te verdienen?

Mw. I. Delval – Net als de andere scholen kreeg elke leerkracht de kans om een thema te kiezen dat hem inspireerde en dat verder uit te diepen. De school Van Meyel richtte zich op initiatieven rond mobiliteit, omdat ze al betrokken was bij een aantal initiatieven op dit gebied. De school Vervloesem daarentegen koos ervoor om zich te concentreren op het versterken van haar inzet voor biodiversiteit, terwijl ze ook andere thema’s blijft aanpakken. Deze twee scholen hebben geprofiteerd van de ervaring van de andere zes. In feite zijn ze allemaal wederzijds inspirerend…

Bovendien heeft het College, door een paar jaar geleden mijn functie te creëren, duidelijk gemaakt dat het van plan was om zich in te zetten voor het milieu binnen de gemeentescholen zelf, door onze jonge leerlingen te betrekken bij de initiatieven en acties van de onderwijsteams. Het heeft mij een sleutelrol gegeven, namelijk hen ondersteunen en begeleiden bij de uitvoering van al deze goede praktijken door de verspreiding van informatie en goede ideeën in de gemeentelijke scholengemeenschap te vergemakkelijken.

WI – Het actieplan dat elke school opstelt, moet in nauwe samenwerking met de leerlingen worden uitgevoerd. Welke leeftijdsgroepen zijn erbij betrokken en bij welke specifieke projecten zijn de jongste leerlingen betrokken? Wat hoopt u dat ze eruit zullen halen?

Mw. I. Delval – Alle klassen, van de jongste (vanaf 2,5 jaar) tot de oudste, zijn erbij betrokken. In de kleuterklas wint de “buitenschoolse” aanpak aan populariteit en worden de leerlingen bewust gemaakt van verschillende thema’s, zoals afvalvermindering en recyclage, respect voor de natuur in al haar vormen en gezonde voeding.

Om hun projecten te ontwikkelen, kunnen de leerlingen van de basisscholen natuurlijk rekenen op de steun van hun leerkrachten, maar ook op de middelen van de gemeente. Deze omvatten activiteiten met de gemeentelijke diëtiste en de planning van een educatieve wandeling in samenwerking met verschillende diensten zoals erfgoed, duurzame ontwikkeling en onderwijs. Twee leerkrachten hebben ook het initiatief genomen om een spel te maken waarin kinderen verschillende raadsels moeten oplossen die verband houden met allerlei thema’s op het gebied van milieubescherming. We gaan ook werken aan een nieuw project met de vzw Worms (de vzw zet zich sinds 2008 in voor een beter beheer van organisch afval in Brussel en een betere recyclage van organisch materiaal – nvdr). Het doel is om een video te maken over het composteringsproces, in samenwerking met een aantal leerlingen.

Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om mijn diepe dankbaarheid uit te drukken aan alle schooldirecties en leerkrachten die een doorslaggevende rol spelen bij de verwezenlijking van deze projecten. Zonder hun inzet en toewijding was dit allemaal niet mogelijk geweest! Ze zijn belangrijke actoren op het terrein voor het onderwijzen en doorgeven van goede milieupraktijken aan leerlingen. Ze moedigen kinderen aan om bepaalde gewoonten aan te nemen zodat ze de juiste reflexen ontwikkelen in hun volwassen leven. Ze zijn dus zowel geïnspireerd als inspirerend!

WI – Laten we het ter afsluiting van dit korte interview hebben over de meer ludieke kant van deze actie. Onze acht scholen hebben een gemeenschappelijke eco-code en mascottes ontwikkeld. Kunt u ons daar meer over vertellen?

Mw. I. Delval – Om het label te verkrijgen, moet elke school met name haar eigen eco-code ontwerpen. De eco-code is een visuele voorstelling van de thema’s waaraan ze zal werken. In Sint-Lambrechts-Woluwe zijn we nog een stap verder gegaan door mascottes te ontwerpen om de kinderen te helpen het project te begrijpen. De eco-code (die alle mascottes vertegenwoordigt) en de mascottes zijn gemeenschappelijk voor alle acht scholen en werden ontworpen door Roxanne Latinne, leerkracht burgerschap in onze gemeentescholen. We hebben dus zes mascottes die de zes thema’s vertegenwoordigen waar we met de kinderen aan werken. We hebben besloten om een gemeenschappelijke eco-code aan te houden, die op al onze documenten wordt gebruikt en het makkelijker maakt om onze acties voor het milieu te identificeren.

Onze acht trotse winnaars!

Het gaat om de scholen Parc Malou-Robert Maistriau, Georges Désir, Notre Petite école, La Charmille, Prince Baudouin, Princesse Paola, Vervloesem en Van Meyel.

Meer informatie:

  • kabinet van schepen Gregory Matgen – duurzame ontwikkeling en leefmilieu: g.matgen@woluwe1200.be – 02 761 27 92
  • dienst duurzame ontwikkeling, planning en perspectieven / afdeling duurzame ontwikkeling – leefmilieu: i.delval@woluwe1200.be – 02 761 29 37