Openbare diensten

Werken uitgevoerd door de openbare diensten (water, gas, …)

De gemeente houdt toezicht op de werken van de concessiehouders (Sibelga, Vivaqua, …), die verplicht zijn de voetpaden in hun oorspronkelijke staat te herstellen.

Info: 02 761 28 08

Stroom- of gas uitval: wat nu? Er zijn verschillende mogelijke oorzaken voor een stroomuitval. Alvorens de storing te melden, is het dus raadzaam om enkele eenvoudige controles uit te voeren om het probleem op te sporen.

Algemene stroomuitval

 • Is de buurt zonder lichter geen licht in de wijk?
 • Is de stroomonderbreker niet afgegaan in de woning?
 • In dit geval gaat het om een algemene stroomuitval als gevolg van een storing in het netwerk. Neem dan contact op met uw openbare netbeheerder Sibelga via het nummer 02 274 40 66.

Stroomuitval door verhuizing

 • U kunt contact opnemen met de verschillende energieleveranciers, maar ga eerst na of u uw facturen wel heeft betaald.
 • Ga na of uw stroomonderbreker aan staat.

Noodnummers

 • Gasreuk: 0800 19 400
 • Stroomuitval: 02 274 40 66
 • Klantendienst Sibelga: 02 549 41 00
 • Meer informatie:  www.sibelga.be

Verzakking of waterlek: wat nu?

Neem contact op met:

 • de cel Openbare werken: 02 761 28 08
 • de wachtdienst van Vivaqua: 02 739 52 11

De openbare diensten of de concessiehouders die werken in de gemeente uitvoeren, moeten de volgende wetgeving naleven:

Openbare verlichting

In geval van een storing of defect nodigen wij u uit dit te melden:

U moet de volgende informatie duidelijk aangeven:

 • de straat in kwestie of het wegstuk van de straat in kwestie (tussen dit en dat huisnummer);
 • het identificatienummer van de lichtmast(en) of het nummer van het dichtstbijzijnde huis.

Riolering

Het gemeentelijk rioleringsnetwerk in het openbaar domein wordt volledig beheerd door de Brusselse intercommunale voor watervoorziening en -sanering Vivaqua:

Vivaqua beantwoordt al uw vragen over:

 • de aanleg, de herstelling, het onderhoud, de reiniging, de controle of de studie van problemen met betrekking tot het gemeentelijk netwerk;
 • de projecten van heraanleg of verbetering van het netwerk;
 • het onderhoud van de aansluiting van de private riolering op de hoofdriolering onder het openbaar domein, met uitzondering van het onderhoud en de reiniging van de straatkolken door de gemeentelijke diensten (onderhoud van de straatkolken: 02 761 28 24 – cel Openbare reinheid).

Natuurrampen: overstromingen en stormen

In geval van schade door onweer of een storm, gelieve contact op te nemen met de dienst Beheer van de openbare ruimte via het nummer 02 761 28 11 of per e-mail via gep-bor@woluwe1200.be.

Bij ernstige schade moeten de eigenaars van beschadigde goederen het volgende doen:

 • de hoogte van het water waarmee hun woning is overstroomd in centimeters meten;
 • foto’s van de schade en de beschadigde waardevolle voorwerpen maken;
 • een beschrijving en een gedetailleerde raming van de schade opmaken;
 • de facturen voor de reparatiekosten bijhouden;
 • contact opnemen met de verzekeraar (brandverzekering);
 • een gedetailleerd attest van de verzekeringstegemoetkoming bekomen en bijhouden.

Houd goed alle facturen bij van de goederen die in de overstroomde gebieden gelegen zijn.

Nuttige website: https://plaatselijke-besturen.brussels/

 

Overstromingen of stormen erkend als algemene ramp

Indien overstromingen of stormen officieel als algemene ramp worden erkend, wordt deze erkenning in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Indien een ramp in Sint-Lambrechts-Woluwe officieel wordt erkend, brengt het gemeentebestuur de inwoners en de eigenaars van beschadigde goederen daarvan op de hoogte.

De vergoeding van schade ten gevolge van natuurverschijnselen die als ramp worden erkend, wordt betaald door het Brussels Gewest.

Alle informatie wordt op de volgende website gepubliceerd: https://plaatselijke-besturen.brussels/

 

Alarmsysteem per sms in geval van onweersvoorspellingen

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) beschikt over een systeem dat onweer voorspelt.  Dit systeem heeft de bijzonderheid dat het wolkontladingen (blikseminslagen) kan opsporen en wolken kan lokaliseren die hevige regenbuien kunnen veroorzaken. Het KMI heeft een alarmsysteem per sms opgezet in geval van onweersvoorspellingen, dat de gemeente kan gebruiken om haar inwoners hierover te informeren.

De politiediensten kunnen iedereen die zich op dit systeem heeft geabonneerd, waarschuwen. Het systeem doorloopt drie fasen: een vooralarm, een alarm wanneer het onweer zich boven Sint-Lambrechts-Woluwe bevindt en een eindalarm. Inwoners kunnen zich op deze dienst abonneren door contact op te nemen met de dienst Informatica via de receptie van het gemeentehuis: 02 761 27 11. Deze dienst is gratis.

Inwoners die van dit alarmsysteem gebruik willen maken, moeten een overeenkomst downloaden, invullen en ondertekenen. Vervolgens moeten ze die aan het gemeentebestuur toezenden.

Download hier de overeenkomst of algemene voorwaarden betreffende het gebruik van de dienst “overstromingsgevaar” van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe