Terug naar de artikellijst
Overvliegen: teken de petitie

Overvliegen: teken de petitie

Het College van Sint-Lambrechts-Woluwe stelt ze aan de kaak: alleen de federale overheid slaapt nog.

Het College van burgemeester en schepenen heeft besloten een voorlichtingscampagne te voeren over overvliegen en een petitie te lanceren bij de inwoners van de gemeente om de minister van mobiliteit, de heer Georges Gilkinet, te dwingen eindelijk op te treden en een einde te maken aan dit schandaal.

Sint-Lambrechts-Woluwe was in 2015 de eerste Brusselse gemeente die met alle wijkcomités van de gemeente een charter aannam om het intensieve overvliegen van het Brussels Gewest aan te klagen en van de federale regering maatregelen te eisen om het recht op gezondheid en een gezonde leefomgeving voor alle overgevlogen inwoners te eerbiedigen.

Door dit charter in de gemeenteraad aan te nemen, heeft de gemeente zich ertoe verbonden alle nodige juridische stappen te ondernemen en bij de Brusselse gewestelijke autoriteiten te bemiddelen opdat deze een geluidsniveaumeter zouden plaatsen om de geluidshinder op haar grondgebied te meten.

De gemeente heeft, samen met het Brussels Gewest en andere gemeenten, dan ook deelgenomen aan de indiening van een milieustakingsvordering die tot doel heeft de federale overheid te veroordelen en een einde te maken aan de door het gerecht vastgestelde inbreuken. De gemeente heeft bovendien de Brusselse gewestelijke autoriteiten ervan overtuigd een geluidsniveaumeter te plaatsen in de Karrestraat om de schadelijke effecten te meten van de luchtroute van de bocht linksaf over de gemeente die goed is voor meer dan 50% van de opstijgingen.

Deze rechtszaak heeft geleid tot twee veroordelingen van de federale regering om haar te dwingen een einde te maken aan de inbreuken op het “Gosuin”-besluit die op de luchtroutes boven Brussel zijn vastgesteld, en een milieueffectrapportage te laten uitvoeren door een onafhankelijk adviesbureau.

De resultaten van deze studie werden in juni 2022 meegedeeld aan de federale minister, de heer Georges Gilkinet, die verantwoordelijk is voor het luchtvervoer. Het is echter duidelijk dat de minister geen enkele toezegging heeft gedaan om het leven van de overgevlogen inwoners te verbeteren, ondanks het feit dat de studie een aantal mogelijke oplossingen bevat.

Uit de gegevens van de geluidsniveaumeter in de Karrestraat blijkt nochtans dat de situatie opnieuw verslechtert. Sinds het voorjaar nadert het aantal gedetecteerde vliegtuigen weer de cijfers van vóór de pandemie, en hetzelfde geldt voor het aantal overtredingen.

In juni 2022 werden tussen 6.00 en 7.00 uur ‘s ochtends namelijk 80 overtredingen vastgesteld, tegenover 102 overtredingen in 2018 en 104 in 2019 in dezelfde maand. Het overtredingspercentage bedroeg 35,9% in 2022 (38,3% in 2018 en 28,7% in 2019).

Sinds het voorjaar overtreedt ten minste 1 op de 3 vliegtuigen die over de gemeente vliegen de normen van het “Gosuin”-besluit van 27/05/1999 betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer.

Deze situatie is onaanvaardbaar. Samen met alle ondertekenaars van de petitie eisen wij:

A. van de federale minister van mobiliteit, de heer Georges Gilkinet:

  • dat hij alle vluchten vanuit de luchthaven Brussel-Nationaal tussen 22.00 en 7.00 uur verbiedt en dat hij de meest luidruchtige en vervuilende vliegtuigen verbiedt;
  • dat hij de luchthavenexploitant verplicht om baan 25L naar het oosten te verplaatsen om te voorkomen dat bij het opstijgen over het Brussels Gewest en dichtbevolkte gebieden wordt gevlogen;
  • dat hij rekening houdt met alle andere maatregelen waarom de 19 Brusselse burgemeesters in 2015 hebben verzocht;

B. van de Brusselse gewestelijke minister van leefmilieu, de heer Alain Maron:

  • dat hij zijn bestuur opdraagt de boetes te vorderen van elke luchtvaartmaatschappij waarvoor een inbreuk op de geluidsnormen is vastgesteld door een in het Brussels Gewest geplaatste geluidsniveaumeter, waaronder die in de Karrestraat.

Teken de petitie via de volgende link: https://wbsrv.woluwe1200.be/Petition-survol?lng=N

Info

Kabinet van burgemeester Olivier MAINGAIN
02.774.35.22
l.demunter@woluwe1200.be

Diensten van Gregory MATGEN
Schepen van Leefmilieu, Duurzame ontwikkeling en Energie
02.761.27.92
g.matgen@woluwe1200.be