Anti-inbraakpremie voor woningen

Het gemeentebestuur kent een premie toe aan inwoners die hun woning tegen inbraak beschermen door mechanische maatregelen (bv. beveiligde of gepantserde deuren, veiligheidsruiten of versterkte sloten) te treffen. Technologische maatregelen (bv. camera’s of alarminstallaties) komen niet in aanmerking. Raadpleeg hier het gemeentereglement houdende de toekenning van premies voor de aanmoediging van de woningen tegen inbraak De premie bedraagt 25% van de installatiekosten (incl. btw), met een maximum van € 200 per woning. De premie mag slechts één keer per jaar voor dezelfde woning worden toegekend en daarvoor moet een factuur worden voorgelegd. Deze wordt aan particulieren toegekend, ongeacht of ze eigenaar of huurder zijn. Ze moeten wel in Sint-Lambrechts-Woluwe wonen of er een tweede verblijfsplaats hebben. De aanvrager van de premie kan op voorhand het advies van een diefstalpreventieadviseur vragen. Na de uitvoering van de werken moet er verplicht een diefstalpreventieadviseur langskomen voor een controlebezoek om het resultaat en de doeltreffendheid van de werken na te gaan. Beide bezoeken zijn gratis.  

Toekenningsprocedure van de premie

  • Het is mogelijk om een diefstalpreventieadviseur bij u thuis te laten langskomen om een professioneel advies te krijgen over de uit te voeren werken. Contact: Dienst Preventie van de politiezone Montgomery – 02 788 95 35.
  • De bewoner verricht nuttige en samenhangende werken om zijn woning te beschermen.
  • De bewoner vult het aanvraagformulier voor de premie in en stuurt het terug ter attentie van: College van burgemeester en schepenen Gemeentehuis Paul Hymanslaan 2 1200 – Brussel
  • Dit formulier moet samen met de originele factuur of een kopie van de factuur waaruit blijkt dat de werken zijn uitgevoerd (met de datum en de plaats van de uitvoering van de werken, alsook de naam van de persoon die de investering heeft uitgevoerd), evenals een betalingsbewijs van deze factuur worden ingediend.
  • Indien het formulier juist is ingevuld, krijgt de inwoner een ontvangstbewijs toegestuurd (vanaf dit moment is de aanvraag officieel opgenomen in de lijst met aanvragen).
  • De diefstalpreventieadviseur stelt tijdens een controlebezoek vast of de aankoop en installatie van de beschermingsmaatregelen relevant, samenhangend en doeltreffend zijn.
  • Het College van burgemeester en schepenen doet uitspraak over de aanvraag.
  • De beslissing wordt per post aan de betrokkene meegedeeld.

Doe gratis een beroep op een diefstalpreventieadviseur!

Elke woning heeft haar bijzonderheden en zwakke punten. Daarom is er een diefstalpreventieadviseur die kosteloos tot uw beschikking staat om samen met u de nuttige maatregelen te overlopen. De diefstalpreventieadviseur is een personeelslid van de politiezone of van het gemeentebestuur. Hij of zij is een speciaal gevormde deskundige en geeft u objectieve adviezen over de beste manier om uw woning tegen inbreuken te beveiligen. Tijdens het bezoek loopt hij of zij met u door uw woning, spoort zwakke punten op en legt uit welke oplossingen er zijn, of het nu gaat om goede gewoonten of om mechanische of elektronische beveiligingsmaatregelen. Kortom, hij of zij geeft u neutraal advies op maat, gratis en zonder enige verplichting.  

Info