Terug naar de artikellijst
Restafval en voedingsafval: verplicht gebruik van harde vuilnisbakken

Restafval en voedingsafval: verplicht gebruik van harde vuilnisbakken

Om de netheid van de openbare ruimte te verbeteren en de steeds terugkerende problemen met kapotte vuilniszakken te vermijden, heeft het gemeentebestuur beslist om het gebruik van harde vuilnisbakken voor organisch afval (oranje zakken) en restafval (witte zakken) geleidelijk aan verplicht te stellen in het hele grondgebied. Deze verplichting geldt in de hele gemeente vanaf 1 mei 2024.

Er zij op gewezen dat deze verplichting niet geldt voor gebouwen die reeds over collectieve containers beschikken.

Om de doeltreffendheid van de maatregel te versterken, heeft het College van burgemeester en schepenen beslist om aan elk huishouden gratis een zwarte harde vuilnisbak van 80 liter voor witte zakken (huishoudelijk afval) en een oranje harde vuilnisbak van 30 liter voor oranje
zakken (organisch afval) ter beschikking te stellen.

U kunt ze verkrijgen bij Wolu Techni-Cité – Stokkelse Steenweg 80 (dienst Openbare netheid – 1ste verdieping).

  • Openingsuren: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.
  • Tel.: 02 761 28 24.

Overeenkomstig artikel 2 § 5 van de ordonnantie betreffende het gebruik van harde vuilnisbakken voor het ophalen van huishoudelijk en organisch afval, kunnen huishoudens of inrichtingen uit de niet-huishoudelijke sector waar technisch gezien geen harde vuilnisbakken kunnen staan of die gerechtvaardigde moeilijkheden ondervinden bij het gebruik ervan toestemming krijgen om de verplichte zakken te blijven gebruiken door een schriftelijk en gemotiveerd verzoek om afwijking te richten aan het College van burgemeester en schepenen, dat zich over het verzoek zal uitspreken.

De verzoeken kunnen worden verstuurd per e-mail naar PP-OR@woluwe1200.be of per post naar Paul Hymanslaan 2 te 1200 Brussel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ordonnantie betreffende het gebruik van harde vuilnisbakken voor het ophalen van huishoudelijk en organisch afval

Vergadering met de inwoners