Juridische zaken

De dienst juridisch advies voor gemeentelijke diensten.

Het is niet de taak van de dienst om juridisch advies te geven aan de inwoners van de gemeente. Klik hier voor meer informatie over rechtsbijstand voor de bevolking.

De dienst onderzoekt aanvragen voor gemeentelijke verzekeringsdekking in gevallen waarin de gemeente aansprakelijk wordt gesteld (verkeersveiligheid, ongevallen, enz.) en kent financiële voorschotten toe aan inwoners wanneer zij het slachtoffer zijn van overstromingen.

Premie: financieel voorschot voor inwoners die getroffen zijn door overstromingen

De schadevergoedingsprocedure na overstromingsschade kan lang duren. Daarom is het mogelijk om een forfaitair financieel voorschot van EUR 500,00 aan te vragen om de geleden schade te vergoeden. Dit voorschot kan worden aangevraagd tot uiterlijk 6 maanden na de beslissing van het College van burgemeester en schepenen om de gebeurtenis als overstroming te erkennen. Het moet terugbetaald worden zonder interest uiterlijk 6 maanden na ontvangst.

Aangifte aansprakelijkheid van de gemeente (verzekeringen):

  • Veiligheid van de openbare weg (vallende boom die toebehoort aan de gemeente, gat in trottoir, enz.)
  • Over het algemeen zal de verzekeringsmaatschappij van het slachtoffer contact opnemen met de gemeente. Het slachtoffer kan ook zelf contact opnemen met de gemeente.
  • Verkeersongevallen waarbij voertuigen van de gemeente betrokken zijn (tegenstrijdig aanrijdingsformulier)
  • Schoolongevallen (enkel gemeentelijke scholen en kinderdagverblijven)
  • De school vult het standaardformulier in en stuurt het naar de ouders, die het ingevulde formulier terugsturen naar de school. De gemeenteschool stuurt de volledige documenten naar Juridische Zaken, die ze doorstuurt naar de verzekeraar van de gemeente, die beslist of hij al dan niet tussenbeide komt.
  • Ongeval in een gemeentelijke speeltuin
  • Over het algemeen neemt de verzekeringsmaatschappij van het slachtoffer contact op met de gemeente. Het slachtoffer kan ook zelf contact opnemen met de gemeente.

Alle aangiftes worden doorgestuurd naar de verzekeraar van de gemeente, onder alle voorbehoud, en de verzekeringsmaatschappij beslist of de gemeente aansprakelijk is.

Formulier schadeaangifte

Handelszaken: plaatsing van terrassen op het openbaar domein

Om de plaatsing van een terras op het openbaar domein aan te vragen, moeten handelaars jaarlijks hun aanvraag indienen via de volgende link.

Het retributiereglement op de bezetting van het openbaar domein en de levering van elektriciteit in het kader van feestelijke en/of commerciële activiteiten kan hier worden geraadpleegd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de juridische dienst, die deze aanvragen behandelt (02 761 29 03 – affaires.juridiques@woluwe1200.be).