Juridische zaken

De dienst verleent juridisch advies aan de gemeentelijke diensten.

Het is niet de rol van de dienst om juridisch advies te geven aan de inwoners van de gemeente.

Goed om te weten: de dienst onderzoekt aanvragen voor tussenkomst van de gemeentelijke verzekeringen in geval van aansprakelijkheid van de gemeente (veiligheid op de openbare weg, ongevallen, enz.) en kent financiële voorschotten toe aan inwoners wanneer zij het slachtoffer zijn van overstromingen.