Terug naar de artikellijst
Vanaf 1 januari 2024 is er een verbod op het parkeren van elektrische deelsteps en -fietsen buiten speciale zones

Vanaf 1 januari 2024 is er een verbod op het parkeren van elektrische deelsteps en -fietsen buiten speciale zones

In ons nummer van april-mei keken we met spanning uit naar het gewestelijke besluit dat gemeenten in staat zou stellen om het gebruik van speciale parkeerzones voor deelsteps en -fietsen (zogenaamde “dropzones”) verplicht te stellen. Dat is nu gebeurd dankzij de goedkeuring van het besluit van 13 juli 2023, dat op 1 januari 2024 in werking treedt.

De gemeentelijke mobiliteitsdienst heeft wijk per wijk geanalyseerd welke parkeerzones aan het gewest konden worden voorgesteld met het oog op de goedkeuring van dit besluit. “We hebben de mogelijkheden bestudeerd, maar we hebben geweigerd om deze zones noodzakelijkerwijs te koppelen aan het opheffen van een parkeerplaats. De meeste gekozen locaties vermijden deze situatie, behalve wanneer er geen alternatief kon worden gevonden of wanneer een voetpad veiliger moest worden gemaakt door een betere zichtbaarheid te garanderen dankzij de dropzone. Elke situatie werd van geval tot geval bestudeerd,” zegt schepen voor mobiliteit Gregory Matgen. Sommige van de geplande dropzones bevinden zich echter op gewestwegen. “We hopen dat Brussel Mobiliteit geen problemen zal hebben met de keuzes die de gemeente heeft gemaakt.

80 dropzones in Sint-Lambrechts-Woluwe

Het besluit bepaalt dat de grootte, het aantal en de afstand van deze dropzones rekening houden met de lokale vraag. “Op dit moment”, legt de schepen uit, “hebben we ongeveer 80 dropzones vastgelegd die geleidelijk aan door de dienst voor het beheer van de openbare ruimte in de openbare ruimte zullen worden geschilderd”.

Het aantal komt overeen met het bestaande netwerk van een van de meest actieve operatoren in de gemeente. Het zal echter waarschijnlijk in de loop van de tijd evolueren, afhankelijk van de bevindingen ter plaatse. Daarom “zullen we in eerste instantie conventionele verf gebruiken voor de wegmarkeringen. Thermoplastische markeringen zijn duurder en moeilijk uit te wissen, wat niet ideaal is als het systeem van dropzones zou evolueren”.

Wat is een dropzone en hoe werkt het?

Technisch gezien is een parkeerzone voor deelsteps en -fietsen (bekend als “dropzone”) een zone waar de gps van elk voertuig controleert of het correct geparkeerd staat. Zo’n systeem maakt het mogelijk om te controleren of het voertuig in de toegestane zone staat. Het gaat dus om een digitaal en visueel afgebakende zone op de openbare weg, bedoeld voor het parkeren van deelsteps en -fietsen.

Voor gebruikers betekent dit dat ze gemakkelijk kunnen vinden waar ze een step kunnen afzetten en ophalen door simpelweg de toepassing van de operator te raadplegen.

Meer informatie:

Een gewestelijk besluit geïnspireerd door Sint-Lambrechts-Woluwe

De gewestelijke regelgeving is geïnspireerd op het systeem dat in Sint-Lambrechts-Woluwe werd ingevoerd. Het ontwerpbesluit van de Brusselse regering voorziet namelijk in een gelijkaardig stelsel van retributies voor de verwijdering en opslag van steps door gewestelijke en gemeentelijke diensten. In maart 2022 keurde de Gemeenteraad op voorstel van het College een gemeentereglement goed dat het mogelijk maakt om hinderlijke steps en fietsen in de openbare ruimte, evenals andere roerende voorwerpen, te verwijderen en hun eigenaars een forfaitaire retributie van 75 EUR (verhoogd met 5 EUR per dag en per voertuig) aan te rekenen voor hun verwijdering en opslag in het gemeentedepot.

Tussen oktober 2022 en september 2023 werden ongeveer 600 steps verplaatst of verwijderd door de gemeentediensten omdat ze niet correct geparkeerd stonden en voetgangers hinderden.

Tussen 2 en 3 km: de gemiddelde afstand per step

In het Brussels Gewest ligt de gemiddelde afstand tussen 2 km en 3 km. Een gemiddeld traject:

  • met een deelstep bedraagt 2,2 km en duurt 10 minuten 40 seconden;
  • terwijl het met een deelfiets 2,8 km bedraagt en 13 minuten duurt.

Het gaat om korte afstanden die in normale tijden worden afgelegd als alternatief voor een langere reis met andere vervoermiddelen, met name het openbaar vervoer. Niettemin vervangt gedeelde micromobiliteit een niet te verwaarlozen deel van de verplaatsingen met een persoonlijk motorvoertuig.

(Bron: GOB – Brussel Mobiliteit – Enquête over het gebruik van elektrische steps in Brussel – Augustus 2019. Andere studies zijn ook online beschikbaar op https://data.mobility.brussels/home/nl/publicaties/rapporten-en-enquetes/)

Enkele nuttige herinneringen

  • Elektrische steps mogen niet worden gebruikt vóór de leeftijd van 16 jaar, behalve in uitzonderlijke omstandigheden (speelstraten, woonerven, speciale paden, enz.).
  • Gebruikers van elektrische steps worden voortaan gelijkgesteld met fietsers, ongeacht hun snelheid. Ze moeten zich dus altijd houden aan de regels die gelden voor fietsers. In de praktijk betekent dit dat ze geen gebruik mogen maken van voetpaden en op het fietspad moeten rijden. Als er geen fietspad is, moeten ze de rijbaan gebruiken.
  • Het is uitdrukkelijk verboden om passagiers te vervoeren op dit type voertuig: u rijdt alleen, niet met z’n tweeën.
  • De maximumsnelheid voor deelsteps bedraagt 20 km/u.