Voetgangers

Personen met een beperkte mobiliteit

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe is zeer actief op het gebied van integratie van personen met een handicap. Om de verplaatsingen van de personen met beperkte mobiliteit te vergemakkelijken, is een studie van 5 parcours gerealiseerd dat in overleg met de weggebruikers en in samenwerking met de vzw Plain-Pied is vastgelegd. Het doel van deze studie was de belangrijkste obstakels op deze parcours te identificeren en de technische diensten de nodige inrichtingen te laten uitvoeren. Op het grondgebied van de gemeente werden 5 aangepaste lussen gecreëerd.

Raadpleeg hier alle informatie over de acties van de gemeente en de kaart van de BPM-lussen  

Speelstraten

Een speelstraat is een gedeelte van een straat die gedurende bepaalde perioden voor het verkeer wordt afgesloten om een veilige speelruimte voor kinderen uit de wijk te creëren. Deze straat is een gelegenheid om in te spelen op de behoefte aan een speel- en ontspanningsruimte in de stad. Ze is ook een concreet instrument dat ter beschikking wordt gesteld van de buurtbewoners om de sociale cohesie en de goede betrekkingen tussen buren in een straat te verbeteren. De aanvraag voor de aanleg van een speelstraat moet worden ingediend door drie peters/meters die verantwoordelijk zijn voor het sluiten en openen van de straat voor het verkeer volgens de met de gemeente afgesproken perioden. Daartoe heeft de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe in samenwerking met Brulocalis een stappenplan opgesteld om buurtbewoners te helpen bij hun aanvraag voor de aanleg van een speelstraat. Deze gids beschrijft in detail de procedure en de criteria waaraan moet worden voldaan. Hij bevat ook het aanvraagformulier en het handvest voor peters/meters.

Raadpleeg hier de gids voor de uitvoering van een speelstraat  

 • Cel Strategische planning en mobiliteit

  Wolu Techni-Cité
  Stokkelse Steenweg 80
  02 774 35 13
  strategischeontwikkeling@woluwe1200.be

  Alle briefwisseling dient gericht te worden aan:
  Gemeentehuis
  Paul Hymanslaan 2, 1200 Brussel  

  • Van maandag tot vrijdag
   Van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur