Wilde dieren

Ter herinnering: het algemeen politiereglement verbiedt het voederen van wilde dieren op openbare plaatsen (met inbegrip van gemeentelijke parken).

Als u merkt dat er dieren, met name duiven, worden gevoerd gelieve dan de gemeentelijke preventiedienst te verwittigen: 02 761 28 83 – prev@woluwe1200.be.

Meer informatie