Cel Dierenwelzijn

Opdrachten van de dienst:

  • een dierenwelzijnsbeleid promoten binnen het grondgebied van de gemeente, met de steun van Leefmilieu Brussel en in overleg met de lokale en gewestelijke actoren uit de sector (dierenartsen, politiediensten, DBDMH, verenigingen en dierenasielen, enz.);
  • de acties coördineren die op gemeentelijk niveau worden of zullen worden ondernomen;
  • ervoor zorgen dat het publiek op de juiste manier wordt geïnformeerd, door het waar nodig door te verwijzen naar de juiste contactpersonen.