Wolu-Info Nr. 6: editoriaal van de burgemeester

Verantwoor delijkheidsgevoel hebben om de waardigheid van all e burgers te behouden

Samen met mijn collega’s van het College en de personeelsleden van het gemeentebestuur wil ik u mijn oprechte wensen aanbieden voor een 2024 dat wordt gekenmerkt door scherpzinnigheid, durf en vertrouwen, zowel voor uw persoonlijke projecten als voor uw collectieve ambities.

2024 wordt een jaar van belangrijke politieke ontmoetingen, want alleen al in de loop van dit jaar zullen de burgers zich uitspreken in verkiezingen voor de vernieuwing van democratische vergaderingen op alle bestuursniveaus, van de gemeente tot Europa.

Wat uw politieke overtuigingen of standpunten ook zijn, ik hoop vurig dat u met uw keuzes de democratie kunt versterken door haar te verankeren in de essentiële waarden die ten grondslag liggen aan de ambities van Europa: de universaliteit van de mensenrechten en vrijheden, de gelijkheid van mannen en vrouwen, de solidariteit, de creativiteit, met name door de kwaliteit van het onderwijs, de rechtvaardigheid, de integriteit in het openbaar bestuur en het seculiere karakter van de staat. Afwijken van de eisen van deze waarden is ons continent blootstellen aan risico’s waarvan we de gevolgen niet kennen.

Aangemoedigd door buitenlandse krachten vinden extremisme en radicalisme te veel weerklank in onze Europese landen. Er wordt een invloedsoorlog gevoerd tegen onze essentiële waarden. De ergste bedreiging is de intellectuele perversiteit die, door alle rationaliteit af te zweren, het recht van de sterkste wil opleggen, of dat nu ideologisch, economisch of religieus is. Wanneer de onzekerheden groot zijn, dringt de verleiding van een sterke macht de geesten binnen en vernietigt ze de wil om weerstand te bieden.

Dus ja, van het lokale niveau tot het Europees Parlement moeten we scherpzinnigheid tonen om ervoor te zorgen dat de alliantie van totalitaire regimes, waar ze ook vandaan mogen komen, geen voet aan de grond krijgt in onze landen.

De totalitaire regimes van vandaag zijn misschien niet die van gisteren, maar – zoals de geschiedenis ons heeft geleerd – het onverbiddelijke gevolg van hun machtsovername is dat mensen in grote economische, sociale, intellectuele en uiteindelijk morele ellende worden gestort. De illusie van de bevrediging van een ongedeelde overheersing door degenen die de zwaksten onderwerpen en discrimineren, wordt altijd gevolgd door de ineenstorting van elke collectieve of individuele waardigheid.

Het is aan burgers om zich hiervan bewust te zijn en aan politici om hun verantwoordelijkheidsgevoel volledig terug te krijgen en de laagheid van kleinzielige persoonlijke bevrediging bij het uitoefenen van macht te vermijden.

We moeten het staatsgevoel in zijn edelste betekenis herstellen, zodat de overheid de essentiële keuzesbeschermt en aanvaardt in het licht van de uitdagingen van vandaag. Ik ben ervan overtuigd dat veel burgers van politici deze visie, geestdrift en vastberadenheid verwachten.

Zoals ik altijd heb gedaan, zal ik deze gedragslijn volgen in dit nieuwe jaar, omdat het mij de enige manier lijkt om te beschermen, te behouden en te laten respecteren wat essentieel is: de menselijke waardigheid.

UW BURGEMEESTER
OLIVIER MAINGAIN

De nieuwe editie van de Wolu Info is zojuist uitgekomen.

U vindt er onder andere:

  • Editoriaal van de burgemeester:
    “Verantwoordelijkheidsgevoel hebben om de waardigheid van alle burgers te behouden”
  • Alles wat je moet weten over de distributie van harde bakken voor huishoudelijk en organisch afval
  • Overvluchten: krachtige, voortdurende acties om je stem te laten horen!
  • De acht Franstalige gemeentescholen hebben het label “school voor duurzame ontwikkeling” gekregen

Veel leesplezier

Bekijk hier de Wolu Info n°6 van het jaar 2023

Info

Dienst Public Relations
woluinfo@woluwe1200.be