Terug naar de artikellijst
Woluwedal: inrichting van een fietspad en beveiliging van de voetgangersoversteekplaatsen

Woluwedal: inrichting van een fietspad en beveiliging van de voetgangersoversteekplaatsen

 • Tesfase
 • De markeringswerken zullen ‘s nachts worden uitgevoerd, tussen 22u en 6u, vanaf maandag 6 mei en voor een geschatte duur van 1 week.
  Tijdens deze werken, zal het verkeer ter hoogte van de zijrijweg op één rijstrook worden beperkt.

Al enkele jaren vraagt de gemeente de gewestelijke autoriteiten om het wegstuk van het Woluwedal tussen de Hippokrateslaan en de Emile Vanderveldelaan herin te richten. De Brusselse gewestelijke autoriteiten hebben eindelijk geluisterd. Brussel Mobiliteit heeft namelijk een project voor de herinrichting van het dal uitgewerkt dat op korte termijn geen grote werken vereist.

In haar talrijke oproepen aan het Gewest klaagde de gemeente in het bijzonder over het gebrek aan veilige voetgangers- en fietsoversteekplaatsen aan de kruispunten met de Veldkapellaan, de Marcel Thirylaan en de Hippokrateslaan. Er werd ook gewezen op het ontbreken van een verbinding voor fietsers tussen de Emile Vanderveldelaan en het recente fietspad in twee richtingen dat in het Vlaams Gewest werd aangelegd en dat abrupt eindigt aan de voet van de Hippokrateslaan.

Het Gewest reageert eindelijk!

Het Gewest heeft eindelijk gereageerd en een project voorgesteld voor de inrichting van een gescheiden fietspad van één kilometer in twee richtingen langs het Woluwedal, aan de kant van Hof ter Musschen en de Vellemolen. Het zal in zekere zin de ontbrekende schakel vormen tussen de Vlaamse “fietssnelweg” en de bestaande fietsinfrastructuur op het Woluwedal, die de Tervurenlaan verbindt met het kruispunt gevormd door het Paul-Henri Spaakpromenade en de Emile Vanderveldelaan.

Het is belangrijk om op te merken dat deze werken zullen leiden tot een wijziging in het verkeer. Het voetpad zal worden voorbehouden voor voetgangers, de zijstraten zullen fietsers verwelkomen (aan de kant van het Neerveldpark wordt het een fietsstraat) en het meeste auto- en busverkeer zal op de hoofdweg rijden. Ter hoogte van de Singelijnschool moeten parkeerplaatsen behouden blijven, zodat ouders hun kinderen in alle veiligheid kunnen afzetten en ophalen.

Voor de veiligheid van fietsers, maar ook die van voetgangers

De voorgestelde inrichtingen maken het mogelijk om de fietsverbindingen aan te leggen die nodig zijn om de gewestelijke fietsroute langs het hele Woluwedal te voltooien. Maar ze zijn ook ontworpen om te voldoen aan de absolute noodzaak om te voorzien in veilige voetgangersoversteekplaatsen die de twee zijden van het Woluwedal met elkaar verbinden. “Op dit moment zijn deze voetgangersoversteekplaatsen ongeschikt en gevaarlijk vanwege de snelwegconfiguratie van het dal op deze plek en het ontbreken van voldoende grote veiligheidsbufferzones tussen de verschillende rijbanen”, legt de schepen voor mobiliteit uit.

Pas na een testfase van maximaal 2 jaar en op voorwaarde dat het project positief wordt geëvalueerd, zal het Gewest een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning indienen om de voorgestelde inrichting definitief te maken. Er moet worden opgemerkt dat dit project vooraf ter goedkeuring is voorgelegd aan de directie van de Singelijnschool, het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc en andere instanties zoals de politiezone Montgomery en de DBDMH (brandweer).

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Datum : van 02/05/2024 tot 19/05/2024
 • Hinder : vanaf 02 mei worden twee tijdelijke haltes voor buslijnen van De Lijn geïnstalleerd.
  Er wordt af en toe hinder verwacht in de omgeving van de werken, waar het verkeer beperkt wordt tot één rijstrook. Om de hinder te beperken, worden de wegmarkeringen en kleine wegwerkzaamheden ’s nachts uitgevoerd.
  Er wordt geen hinder verwacht voor voetgangers en fietsers.
 • Ontdek alle informatie online op de website van Brussel Mobiliteit