Bulletin van schriftelijke vragen

De gemeenteraadsleden hebben het recht om schriftelijke vragen te stellen aan het College van burgemeester en schepenen. Deze vragen worden niet behandeld tijdens de zittingen van de Gemeenteraad, maar worden gepubliceerd in de bulletins van vragen en antwoorden die hieronder kunnen worden geraadpleegd.

Β 

Wenst u de vorige bulletins te raadplegen?