Een stedenbouwkundige vergunning aanvragen

De werken of handelingen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, worden opgesomd in het artikel 98 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO): raadpleeg hier het BWRO

Sommige werken zijn echter vrijgesteld van een vergunning. Raadpleeg hier het besluit van “geringe omvang” om na te gaan of uw project vrijgesteld is vrijgesteld van een vergunning, een advies of van de tussenkomst van een architect.

Controleer hier de lijst van alle in te dienen documenten:

Samenstelling van het aanvraagdossier voor een stedenbouwkundige vergunning

Sinds 19/06/2023 is het mogelijk om een nieuwe stedenbouwkundige aanvragen 100% elektronisch in te dienen via https://mypermit.urban.brussels/home

Voor de papieren aanvragen die worden ingediend: alle documenten (nieuwe aanvragen, aanvullingen, …) kunnen uitsluitend per post of in de brievenbus of bij het onthaal van het gemeentehuis worden ingediend en niet bij het loket van de dienst Stedenbouw. In toepassing van het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende vaststelling van de samenstelling van een aanvraagdossier voor een stedenbouwkundige vergunning, is de aanvrager (of zijn architect) ook verplicht om de vereiste documenten eveneens te uploaden naar het platform https://mypermit.urban.brussels/home van het gewest in volgende gevallen:

 • de aanvraag vereist de tussenkomst van een architect;
 • en/of de aanvraag is onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het uploaden van de documenten is pas mogelijk 48 uur na ontvangst van het indieningsbewijs, dat per e-mail door de dienst Stedenbouw aan de aanvrager van de vergunning wordt toegestuurd.  

Dossierkosten

Het vergoedingsreglement voor administratieve diensten bewezen aan natuurlijke personen en rechtspersonen dat de dossierkosten bepaalt kan hier worden geraadpleegd (zie reglement nr.205).

Dit bedrag dient te worden betaald aan het Gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe:

 • Dienst Gemeentekas, Paul Hymanslaan 2, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
  Rekeningnummer IBAN : BE18 0910 1654 2165 – BIC: GKCCBEBB
  Mededeling : dossierkosten/urba-sted/dossiernummer of adres van de aanvraag

Typedocumenten

Andere nuttige links

Energieprestatie van gebouwen (EPB)

Bouw- en installatiewerken en elke bestemmingswijziging waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of een milieuvergunning nodig is, moeten voldoen aan de EPB-vereisten zoals bepaald in het besluit van de regering van het Brusselse Gewest van 21 december 2007 en volgende.

Enkele uitzonderingen vallen buiten het toepassingsgebied van de ordonnantie, namelijk:

 • gebouwen met een kleine oppervlakte (<50m²) zonder woonfunctie;
 • gebouwen die worden gebruikt voor erediensten;
 • tijdelijke constructies bedoeld voor een gebruiksduur van twee jaar of minder;
 • industriële sites, werkplaatsen of niet-residentiële landbouwgebouwen die geen verwarmings- of klimaatregelingsystemen bezitten of met lage energiebehoeften.

Contact: epbdossierpeb@woluwe1200.be