Gemeentelijke taksen

NoFormulering
INBEGREPEN BELASTINGEN
Korte beschrijving
Uitsluitend ter informatie; alleen het originele reglement is authentiek.
2022
REGLEMENTPUBLICATIE REGISTRATIE
0Extra cent voor onroerendgoedbelasting
Hier
Hier
1Aanvullende gemeentelijke inkomstenbelasting
Hier
Hier
2Extra centen op de regionale belasting op logiesverstrekkende bedrijven hierHier
3Belastingregels voor kantoorgebouwenBelasting op kantoorruimte zoals gedefinieerd in de regelgeving. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van gebouwen die voor kantoordoeleinden worden gebruikt.Hier
6Belastingregulering voor wedkantoren op paardenracesBelasting op binnen de gemeente gevestigde wedkantoren voor paardenrennen. De belasting is verschuldigd door de persoon die de weddenschappen, inzetten of weddenschappen accepteert.hier
8Belastingregulering voor distributeurs van brandstoffen, smeermiddelen en andere energiebronnenDirecte jaarlijkse belasting op distributeurs van brandstoffen ("benzinepompen") en smeermiddelen die op de openbare weg of op privéterrein langs de weg zijn geïnstalleerd. De belasting is verschuldigd door de exploitant.Hier
18Belastingregeling masten, antennes en andere apparaten voor telecommunicatie, signaaloverdracht en informatie-uitwisseling via draadloze middelenJaarlijkse belasting op pylonen, masten, antennes en andere toestellen voor telecommunicatie, signaaloverdracht en informatie-uitwisseling via radio. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het apparaat.HierHier
21Regeling inzake belastingen op banken en soortgelijke instellingenBelasting op bankkantoren die toegankelijk zijn voor het publiek en op machines die worden gebruikt om automatisch banktransacties uit te voeren. Te betalen door de exploitant van het bankkantoor of de geldautomaat.Hier
24Belasting op niet voltooide gebouwen, vervallen gebouwen en braakliggende grondBelasting op onafgewerkte gebouwen en gebouwen die geheel of gedeeltelijk zijn verlaten. Hier
25Belastingregels voor vaste reclameconstructiesBelasting op elk vast reclametoestel dat commercieel wordt gebruikt, gebaseerd op de oppervlakte van het vaste reclametoestel De belasting is verschuldigd door de exploitant en de eigenaar, hoofdelijk.Hier
27Belastingregels voor parkeerplaatsenBelasting op parkeerplaatsen die gratis of tegen betaling ter beschikking worden gesteld door een natuurlijke of rechtspersoon voor het gebruik van personen die er werken, ongeacht hun status, of voor het gebruik van klanten, leveranciers of bezoekers. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de parkeerplaatsen.HierHier
28Belastingregeling telefoonwinkelsOpeningsbelasting en jaarlijkse belasting op belwinkels. De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar en exploitant van het bedrijf en de eigenaar van het gebouw.Hier
29Belastingregeling voor nachtwinkelsOpeningsbelasting op nachtwinkels gevestigd in Sint-Lambrechts-Woluwe. De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar en uitbater van de zaak en door de eigenaar van het gebouw.Hier
35Belastingwet op bepaalde handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning nodig isBelasting die verschuldigd is door personen die gebouwen of constructies oprichten, bestaande gebouwen verhogen of uitbreiden, veranderingen aan gevels uitvoeren, reclameborden plaatsen, veranderingen aan het interieur uitvoeren of borden plaatsen.Hier
38Verordening op het privégebruik van de openbare ruimte door terrassen en kraampjesBelasting op het privégebruik van het openbaar domein door terrassen, tafels, stoelen, banken, kraampjes, koopwaar en welke andere voorwerpen dan ook. De belasting is verschuldigd door de persoon aan wie de gebruiksvergunning is afgegeven.Hier
39Belastingregeling voor de gratis thuisbezorging van reclamedrukwerkBelasting op de gratis huis-aan-huis verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk. De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de uitgever van het drukwerk dat onder deze bepalingen valt en de verspreider van het belastbare drukwerk.Consultable ici
40Belastingbesluit betreffende het aanbrengen van reclamemateriaal op voertuigen langs de openbare wegBelasting op het aanbrengen van een of meer gedrukte reclame-uitingen op een of meer voertuigen op de openbare weg. De belasting is verschuldigd door de uitgever van het reclamemateriaal en, als de uitgever niet kan worden geïdentificeerd, door de distributeur.Hier
41Belastingregels voor studentenkamers, gemeubileerde accommodatie en appartementenhotels. Jaarlijkse belasting op studentenkamers, gemeubileerde accommodatie en appartementenhotels. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het pand of hoofdelijk door de persoon die het pand ter beschikking stelt of verhuurt.Hier
42Besluit betreffende het bewonen van een woning door een bewoner die niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters.Belasting op het betrekken van een woning door een bewoner die niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters van Sint-Lambrechts-Woluwe. De belasting is verschuldigd door personen die niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.Hier
45Belastingregeling voor reclame-uitingen waarvan de hoofdfunctie bestaat in de financiering van een door de wetgever erkende openbare dienstBelasting op alle vaste reclametoestellen waarvan de hoofdfunctie bestaat in de financiering van een door de wetgever erkende openbare dienst, die zich in de openbare ruimte bevinden of zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte. De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de exploitant en de eigenaar van het gebouw.Bekijken hierBekijken hier
46Verordeningen op graffiti en tagsBelasting op graffiti of tagging. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het gebouw waarop de graffiti of tag is aangebracht.Consultable ici
47Belasting op leegstaande commerciële ruimteBelasting op commerciële ruimten die ten minste 12 maanden leegstaan. De belasting is verschuldigd door de eigenaar of huurder van de commerciële ruimte.
NoFormulering
CONTANTE BELASTINGEN
Korte beschrijving
Uitsluitend ter informatie; alleen het originele reglement is authentiek.
REGLEMENTPUBLICATIE REGISTRATIE
101Contante betaling voor tijdelijke bezetting van het publieke domein (bouwterreinen, containers, enz.)Belasting op het tijdelijk privégebruik van de openbare ruimte door bouwterreinen, containers, steigers en voertuigen, aanhangwagens en vrijetijdsuitrusting of andere apparaten. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die het openbaar domein daadwerkelijk in gebruik heeft.Hier
102Contante regeling voor uitkeringen bij overlijden en begrafenisBelasting op diensten die de gemeente verleent bij een overlijden op haar grondgebied en bij de begrafenis op de gemeentelijke begraafplaats. De belasting is verschuldigd door de erfgenamen of rechthebbenden van de overledene.Hier
103Contante betaling voor opgravingenBelasting afhankelijk van het type opgraving.Hier
104Contante betaling voor de afgifte van administratieve documentenBelasting op de afgifte van certificaten en andere documenten. De vergoeding is verschuldigd door de personen of instellingen aan wie deze documenten op verzoek of ambtshalve door de gemeente worden afgegeven.HierHier
105Verordeningen inzake belasting op contant geld voor vaste bedrijven die afhaalmaaltijden verkopen op de openbare wegBelasting op het gebruik van de openbare ruimte door vaste afhaalrestaurants. Deze belasting is van toepassing op bedrijven die bestaan tijdens het belastingjaar en die voornamelijk bereide en/of gekookte, warme en/of koude voedingsmiddelen aanbieden en waar klanten de mogelijkheid hebben om deze ter plaatse of elders te nuttigen.Hier
107Regeling aanvraag milieuvergunning, inclusief type III verklaringenBelasting op alle aanvragen of vernieuwingen van milieuvergunningen van klasse II en op alle verklaringen van klasse III.Hier
108Verordeningen op openbare netheidBelasting op vervuiling op of zichtbaar vanaf openbare wegen en plaatsen. Dit omvat - het deponeren of achterlaten van afval, het plakken of kleven van posters of stickers op straatmeubilair of op een gebouw of openbare of particuliere structuur, en elke handeling die leidt tot het bevuilen van de openbare weg of plaatsen.
NoLibéllé
REDEVANCE
Korte beschrijving
Alleen ter informatie - alleen de originele voorschriften zijn bindend.
REGLEMENTSPUBLICATIEREGISTER
201Kosten voor huur van apparatuur, transport en bijbehorende dienstenVergoeding voor de levering door de gemeente van materiaal met of zonder vervoer en/of bijbehorende diensten. Het gaat om: serviesgoed, bewegwijzering, netheid, elektriciteit, inrichting, bloemendecoratie + transport en diverse diensten. De vergoeding is verschuldigd door de persoon, het bedrijf, de vereniging of de organisatie die het materiaal aanvraagt.Hier
202Vergoedingen voor technische diensten verleend door de gemeente in verband met de reservering van parkeerplaatsenVergoedingen voor technische diensten verleend door de gemeente bij het reserveren van parkeerplaatsen of parkeren op de openbare weg. Vergoedingen zijn verschuldigd door de persoon, het bedrijf, de vereniging of de organisatie die om de levering van uitrusting en/of vervoer en/of diensten verzoekt.Hier
203Kosten voor opslag en bewaring van voertuigen en persoonlijke eigendommenVergoeding voor de opslag en bewaring van voertuigen en roerende voorwerpen. Verlaten voertuigen die door het gemeentebestuur van de openbare weg worden verwijderd, worden op risico en gevaar van hun eigenaars gestald op een plaats die door het college van burgemeester en schepenen wordt aangewezen.Hier
204Kosten voor het verwijderen van graffiti en/of tags van particuliere gebouwenVergoeding voor het verwijderen van graffiti en/of tags van particuliere gebouwen
205Kosten voor administratieve diensten aan natuurlijke en rechtspersonenDeze omvatten: bruiloften, genealogisch onderzoek, agenda's van gemeenteraden, speciale specificaties voor algemene aanbestedingen en openbare aanbestedingen, kosten voor het aanvragen van bouwvergunningen, kosten voor het onderzoeken en verzenden van informatie over de verkoop van onroerend goed door derden.Hier
206Heffingen voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare wegKosten in rekening brengen voor het parkeren van een motorvoertuig op de openbare weg waar en wanneer parkeren is toegestaan, door middel van het reguliere gebruik van parkeermeters of "blauwe zone"-parkeerschijven.HierHier
207Verordening-royalty op het gebruik van de hoefEr moet een vergoeding worden betaald voor het gebruik van een klem om een voertuig te immobiliseren, in overeenstemming met de voorschriften.Hier
210Regels voor het gebruik van het openbaar domein en de levering van elektriciteit voor feestelijke en/of commerciële activiteitenVergoedingen voor het gebruik van het openbaar domein en de levering van elektriciteit voor feestelijke en/of commerciële activiteiten
211Reglement voor de bezetting van het openbaar domein op de brocantemarkt op de Place Saint-LambertVergoedingen voor het gebruik van de openbare ruimte voor de Brocante markt op Place Saint-Lambert
212Regels voor het gebruik van het openbaar domein en de elektriciteitsvoorziening op openbare markten waar voedsel of andere producten worden verkochtVergoedingen voor het gebruik van het openbaar domein en de levering van elektriciteit aan openbare markten