Terug naar de artikellijst
Ecowijk Sint-Lambertus: een innovatief participatieproject!

Ecowijk Sint-Lambertus: een innovatief participatieproject!

Na de inrichting van de ecowijk Schuman-Haagbeuken kondigde het College van burgemeester en schepenen aan het begin van dit mandaat zijn voornemen aan om een nieuwe ecowijk te ontwikkelen onder de naam Sint-Lambertus, aangezien het Sint-Lambertusplein een van zijn belangrijkste polen is.

Nieuw is dat, terwijl ecowijken traditioneel worden ontwikkeld op braakliggende of bouwrijpe grond, dit project uniek is omdat het een wijk betreft die al bebouwd is. Er wordt voorgesteld om de stedenbouwkundige inrichting te herzien zodat de zogenaamde groene en blauwe stromen, namelijk het behoud en de uitbreiding van groene ruimtes en regenwateropvanggebieden, worden versterkt. Want ook al is het wenselijk dat het Gewest binnen afzienbare tijd een nieuw groot afvoerkanaal onder het Woluwedal plaatst om regenwater op te vangen bij hevige regenval, het blijft noodzakelijk om natuurlijke retentiebekkens te creëren. Het Woluwedal is ideaal voor dit soort projecten, op voorwaarde dat de groene ruimtes hiertoe worden beschermd en ingericht. Dat is het beoogde doel van de herinrichting van het Sint-Lambertuspark, die goed op schema is, en van het toekomstige Goudeneilandenpark, dat de gemeente als beschermd natuurgebied heeft kunnen laten klasseren. Om dit te bereiken heeft de gemeente particuliere grond aangekocht of neemt ze zich voor deze aan te kopen. Maar dat is niet alles: de herinrichting van het landschap van de oude begraafplaats zal, net als andere inrichtingen in de openbare ruimte, het ontwerp van een veel minder gemineraliseerde wijk bevorderen, waar de biodiversiteit in hoge mate zal worden beschermd.

In overeenstemming met de gevestigde traditie in onze gemeente om bewoners te betrekken bij de ontwikkeling van projecten van dit belang, heeft het College de voorkeur gegeven aan een methode die een groot aantal bewoners en belanghebbenden van de wijk in staat heeft gesteld om voorstellen in te dienen die bijdragen aan deze doelstellingen (participatieve wandeling, workshops over uitdagingen, workshops over grote projecten, enz.).

Het gaf het adviesbureau SWECO-BUUR de opdracht om de hele studie uit te voeren, in samenwerking met de afdeling Duurzame ontwikkeling en leefmilieu.

Focus op de 12 prioritaire projecten om van de Saint-Lambertwijk een ecowijk te maken

 

 

A. HET HULPBRONNENDAL

 • A1: het Sint-Lambertusplein actiever maken
 • A2: een koelte-eiland creëren op het Sint-Lambertusplein
 • A5: de Sint-Lambertusstraat omvormen tot een groene straat op menselijke schaal
 • A8: de parkeerplaats van Roodebeek en omgeving omvormen tot een zachte mobiliteitspool

A1 en A2 moeten als één project worden beschouwd

B. DE TUINEN IN OVERGANG

 • B4: een tuin ontwikkelen op de site van de gemeenteserres (Vervloesem)
 • B5: de tuin van de roze weg toegankelijk maken
 • B6: een botanische herinneringstuin aanleggen
 • B7: een sportterras creëren (Poseidon)
 • B8: het natuurpark van de Gouden Eilanden aanleggen

C. DE GROENE & BLAUWE WEGEN

 • C3: verbindingen creëren tussen Floraliën – Kerkedelle – Malou – Sint-Lambertus
 • C4: het speelplein van Floraliën heraanleggen
 • C7: een infiltratiegebied in de omgeving van Tomberg creëren
 • C8: het Heilig-Hartplein teruggeven aan zijn bewoners en aan het water

Klik hier om de gedetailleerde presentatie te lezen die op 21 februari aan de inwoners is gegeven.

Als u lid wilt worden van een burgersteuncomité voor een van deze projecten, stuur dan uw contactgegevens naar de afdeling Duurzame ontwikkeling, planning en vooruitzichten, bij voorkeur per e-mail, zodat we contact met u kunnen opnemen.  Vermeld het nummer van het project of de projecten die u wilt volgen.

Meer informatie:

 • Afdeling Duurzame ontwikkeling en leefmilieu
 • Kleurenprachtlaan 9
  02 761 29 42/49   02 774 36 86/90
  d.durable@woluwe1200.be