Terug naar de artikellijst
Emile Vanderveldelaan: de gemeente eist van het gewest dat de inrichting van de Vanderveldelaan door de Brusselse gewestelijke autoriteiten snel wordt aangepast

Emile Vanderveldelaan: de gemeente eist van het gewest dat de inrichting van de Vanderveldelaan door de Brusselse gewestelijke autoriteiten snel wordt aangepast

Het College stelt vast dat er veel filevorming is in de Vanderveldelaan (gewestweg) op het wegstuk tussen het Woluwedal en de Dumontlaan en Veldkapellaan, in beide richtingen. Deze situatie leidt tot een aanzienlijke verlenging van de reistijd voor automobilisten tijdens de spitsuren (in het bijzonder tijdens de aankomst- en vertrektijden van de scholen, in tegenstelling tot wat Brussel Mobiliteit beweert) en is het gevolg van de wegmarkeringen, in het bijzonder de fietspaden, die Brussel Mobiliteit in de week van 13 mei 2024 heeft aangebracht op de Vanderveldelaan.

Hoewel het om een testfase gaat en dit gewestelijk project op verzoek van de gemeente het voorwerp heeft uitgemaakt van een bewonersvergadering op 10 oktober 2023 (https://www.woluwe1200.be/app/), waarbij werd overeengekomen om een evaluatievergadering voor het project met de bewoners te organiseren (binnen maximaal een jaar) vóór de indiening van de stedenbouwkundige vergunning, wenst het College niet langer te wachten op aanpassingen door het gewest (zonder evenwel de doelstellingen van het project inzake verkeersveiligheid voor voetgangers in het gedrang te brengen).

 

Het College heeft zijn verzoeken om dringende aanpassingen doorgegeven aan de gewestelijke autoriteiten. Hier zijn de belangrijkste:

– Om het probleem van filevorming op te lossen in de afdaling tussen de Veldkapellaan en het Woluwedal en in de klim tussen het Woluwedal en de Dumontlaan:

  • de visuele impact van de rode “slem” op de rechterrijstrook verminderen en door middel van wegmarkeringen aangeven dat de rechterrijstrook, bij het naderen van het Woluwedal, kan worden gebruikt om rechtsaf te slaan maar ook om rechtdoor te gaan;
  • deze markeringen aanvullen met één of meerdere verkeersborden direct na de rotonde;
  • de fasenvolgorde van de verkeerslichten herzien en optimaliseren op de kruising met het Woluwedal;
  • indien deze drie maatregelen niet voldoende zijn om de aangestipte problemen op te lossen, het fietspad vervangen door een fietssuggestiestrook tussen het Woluwedal en eventueel de Klakkedellerotonde.

– In de richting van de stadsuitgang, bij het naderen van de Dumontlaan, net na de bushalte bij de uitgang van het metrostation het verkeer terugbrengen tot twee rijstroken, zodat voertuigen die rechtdoor willen rijden niet worden gehinderd door voertuigen die rechtsaf slaan om de Dumontlaan en de Debeckerlaan in te rijden. Dit type configuratie werd onlangs door Brussel Mobiliteit toegepast op de Paul Hymanslaan ter hoogte van de kruising met de Sint-Lambertusstraat.

De gemeente heeft ook een evaluatie van de situatie gevraagd aan de politiezone, die deze zal doorgeven aan Brussel Mobiliteit.

De gemeente zal de bewoners op de hoogte houden van de reactie van de gewestelijke autoriteiten.

 

Info

Gregory Matgen
Schepen van leefmilieu, duurzame ontwikkeling, energiebeleid, mobiliteit, promotie van het erfgoed en dierenbescherming
Paul Hymanslaan 2
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
g.matgen@woluwe1200.be
02 761 27 92