Klimaatplan

De inspanningen uit het verleden moeten worden voortgezet
en worden toegepast op zowel het gemeentebestuur als het grondgebied.

Grégory Matgen
Schepen voor leefmilieu
en duurzame ontwikkeling

Internationale en nationale context

De wereldwijde wetenschappelijke gemeenschap is unaniem van mening dat menselijke activiteiten die broeikasgassen (BKG) uitstoten, de oorzaak zijn van de huidige klimaatverandering. Geconfronteerd met een van de grootste uitdagingen van deze eeuw, zijn verschillende internationale overeenkomsten ondertekend om af te spreken al twee decennia lang deze BKG-emissies te verminderen.

In 2019 heeft de Europese Unie de doelstelling van koolstofneutraliteit tegen 2050 goedgekeurd om de opwarming van de aarde te beperken van 1,5 °C tot 2 °C tegen 2100. Volgens de doelstelling die de regering op 5 mei 2022 heeft aangenomen, verbindt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich ertoe zijn directe gewestelijke uitstoot te verminderen met minstens 47% in 2030 en 90% in 2050 in vergelijking met 2005. Deze doelstellingen zullen worden bereikt door het volgende Gewestplan “Lucht-Klimaat-Energie”.

En hoe zit het met Sint-Lambrechts-Woluwe?

Het grondgebied van Sint-Lambertus-Woluwe vertegenwoordigt 4,75% van de totale uitstoot van BKG op het Brussels grondgebied. Het gemeentebestuur vertegenwoordigt slechts zo’n 1% van de uitstoot op het gemeentelijk grondgebied. Overeenkomstig de verbintenissen van het Handvest voor duurzame ontwikkeling wil ons gemeentebestuur echter zijn jarenlange inspanningen op het gebied van milieu en klimaat voortzetten. Daarom is het officieel begonnen met het opstellen van een Klimaatplan in 2021, met de steun van Leefmilieu Brussel.

Wat is een klimaatplan?

Een Klimaatplan is opgebouwd rond twee grote actiegebieden: het ene gericht op zogenaamde “mitigatiemaatregelen” en het andere op zogenaamde “adaptatiemaatregelen”.

 • Mitigatie pakt de oorzaken van de klimaatverandering aan. Het gaat er dus om de BKG-emissies aan de bron te verminderen. De renovatie van gebouwen maakt het bijvoorbeeld mogelijk het energieverbruik voor verwarming te beperken.
 • Adaptatie heeft betrekking op de gevolgen van de klimaatverandering. Ze beoogt onze kwetsbaarheid voor de gevolgen van extreme weersomstandigheden (overstromingen, hittegolven, enz.) te verminderen.

Hoe kunnen we deze veranderingen en hun rampzalige gevolgen voor het milieu en de mens bestrijden?

 1. Uitvoering van een diagnose van koolstofemissies

Door een diagnose te maken van onze koolstofemissies (ook wel monitoring of koolstofbalans genoemd) kunnen we vaststellen welke sectoren de meeste BKG uitstoten en een doeltreffende en passende strategie opzetten om hun uitstoot te verminderen. Deze diagnose werd in december 2022 door het gemeentebestuur afgerond.

 1. Uitvoering van een actieplan

Het is belangrijk om zowel op het niveau van mitigatie als adaptatie acties uit te voeren.

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe voert reeds verschillende mitigatie- en adaptatieprojecten uit tegen de klimaatverandering. Deze bestrijken verschillende actiegebieden:

 • energie
 • duurzame consumptie
 • gebouwen met lage of geen emissies
 • koolstofarme mobiliteit
 • duurzame stadsontwikkeling
 • groene stad en behoud van biodiversiteit
 • burgerparticipatie
 • bewustmaking
 • bestuur
 • jeugd
 1. Burgerparticipatie?

Hoewel het Klimaatplan van Sint-Lambrechts-Woluwe in de lijn ligt van de grote doelstellingen die de burgers hebben vastgelegd in het Handvest voor duurzame ontwikkeling dat in 2019 werd goedgekeurd, houdt het Klimaatplan ook rekening met de uitwisselingen die werden georganiseerd met de UCLouvain, ECAM, EPHEC en Haute Ecole Léonard de Vinci in het kader van de Climathon die in 2022 werd georganiseerd.

Aangezien het Klimaatplan waarschijnlijk zal evolueren, zullen andere vormen van burgerraadpleging worden georganiseerd, met name op wijkniveau. Het burgerparticipatieproces dat werd opgezet in het kader van het ecowijkproject “Sint-Lambertus” is hiervan een uitstekend voorbeeld. Dit proces heeft namelijk geleid tot de formulering door de bewoners van een aantal maatregelen om de klimaatuitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Contact : planclimat.klimaatplan@woluwe1200.be