De gemeenschapswachten

De opdrachten en zorgen van de gemeenschapswachten

De gemeenschapswachten wandelen door de openbare ruimte en zijn herkenbaar aan hun paarse uniform met het logo van de gemeente en het embleem van de gemeenschapswacht. Van maandag tot vrijdag (en in de zomer ook op zaterdag – uurrooster) doorkruisen ongeveer vijftien gemeenschapswachten het grondgebied van de gemeente. Let wel: ze komen niet in privéparkings of private gebouwen zoals winkelcentra of sociale woningen. Ze zijn gevormd in conflictbeheersing en eerste hulp bij ongevallen, beheersen rechtsbegrippen aangepast aan hun functie, kennen alle sociale contactpunten die nuttig kunnen zijn en voeren talrijke preventieve acties uit. Hun doel is om burgers zich veiliger te laten voelen en overlast en criminaliteit te voorkomen. Ze staan altijd klaar om naar de burgers te luisteren, hen in te lichten en te begeleiden. Hun grootste zorg is uw veiligheid.  

  • Bewustmaking van de bevolking rond veiligheid en preventie van criminaliteit

De gemeenschapswachten voeren elk jaar allerlei specifieke preventiecampagnes in nauwe samenwerking met de politiezone Montgomery. Zo waarborgen ze de veiligheid van kinderen tijdens schoolrijen, maken ze weggebruikers bewust van de wegcode, zien ze erop toe dat er geen hondenpoep wordt achtergelaten of andere inbreuken op de openbare netheid worden gemaakt, en zorgen ze ervoor dat de feestelijke evenementen die in Sint-Lambrechts-Woluwe op een geruststellendere manier plaatsvinden. Bovendien worden de acties en campagnes van de gemeenschapswachten voortdurend herzien in het licht van de actualiteit en dagelijks aangepast aan de bezorgdheden van de plaatselijke bevolking en de vaststellingen op het terrein. Tijdens hun patrouilles noteren de gemeenschapswachten alle feiten die zich op de openbare weg voordoen en die de burgers kunnen hinderen. Ze geven hun bevindingen (beschadigde voetpaden, kapotte keldergaten, …) vervolgens door aan de bevoegde diensten. Ook maken ze de burgers bewust van het probleem van fietsendiefstallen en worden ze gemobiliseerd om de fietsen te graveren.  

  • Inlichting en bewustmaking van automobilisten rond de wegcode

Hoewel gemachtigde opzichters verantwoordelijk zijn voor de veiligheid rond scholen, zorgen de gemeenschapswachten er dagelijks voor dat kinderen en ouders veilig kunnen oversteken bij het binnenkomen en verlaten van scholen, voorkomen ze verkeersongevallen en versterken ze het gevoel van veiligheid.  

  • De gemeenschapswachten-vaststellers en de strijd tegen overlast

Gemeenschapswachten-vaststellers zijn beëdigd en bevoegd om bepaalde inbreuken op het Algemeen politiereglement en het Politiereglement betreffende de privatieve bezetting van het openbaar domein vast te stellen. Deze gemeenschapswachten zijn te herkennen aan het opschrift “vaststellers” op de rechtermouw van hun uniform. Ze kunnen verscheidene inbreuken vaststellen: hondenpoep achterlaten, honden zonder leiband laten lopen, afval op de openbare weggooien, duiven voederen, hinderlijk of gevaarlijk parkeren, … Ontdek hier evenals overal in de gemeente een overzicht van de grootschalige campagne ter bestrijding van deze daden die onschuldig lijken, maar schadelijk zijn voor onze mooie, bloemrijke gemeente. De vaststellingen van de overtredingen worden gevolgd door gemeentelijke administratieve sancties die worden uitgeschreven door de sanctionerende ambtenaar, die onafhankelijk is van de dienst Gemeenschapswachten.