Gemeentelijke reglementen

Gemeenschappelijk algemeen politieregmement voor alle 19  brusselse gemeenten

Politieverordening inzake aanplakking van verkiezingsaffiches voor Federale en gewestelijke en Europese verkiezingen 2024

Politieverordening tot oplegging van maatregelen om de openbare rust in het Georges Henripark te waarborgen

Gereglementeerd parkeerzones in verschillende straten van de gemeente – Aanvullend politiereglement

Politiereglement op de privatieve bezetting van het openbare domein

Politiereglement dat de samenscholing van personen beperkt en het gebruik van alcohol op de openbare weg binnen de perimeter van het Sint-Lambertusplein verbiedt

Ordonnantie betreffende het gebruik van harde vuilnisbakken voor het ophalen van huishoudelijk en organisch afval

Reglement met betrekking tot het gebruik van de openbare toiletten op de speelpleinen

Politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer

Reglement voor het gebruik van een plaats in een fietsbox op de grondgebied van de gemeente

Retributiereglement betreffende de verwijdering en de opslag van voertuigen en roerende voorwerpen die de doorgang belemmeren

Reglement voor de toewijzing van gemeentelijke woningen

Toekenningsreglement voor biologische moestuinen

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van een aanmoedigingspremie voor de beveiliging van fietsen tegen diefstal in de gemeenschappelijke ruimtes van een mede-eigendom

Huisoudelijk reglement betreffende het gebruik en de bezetting van biologische percelen in de gemeentelijke moestuinen gelegen op terreinen toebehorend aan de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

Reglement voor een verkoop uit de hand aan de hoogste bieder van de gemeentelijke onroerende goederen

Reglement betreffende de toekenning van financiële hulp binnen het kader van internationale solidariteit

Reglement voor de aanleg wederaanleg, herstelling en onderhoud van de voetpaden

Reglement voor het verwijderen van graffiti en/of tags op private gebouwde onroerende goederen

Reglement in verband met ambulante activiteiten en kermisactiviteiten op het openbaar domein

Reglement voor de toewijzing van nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie

Reglement betreffende de organisatie van de rommelmarkten

Retributiereglement op de bezetting van het openbaar domein op het Sint-Lambertusplein voor de organisatie van de rommelmarkt van Woluwe

Reglement met betrekking tot de organisatie van het Kerstdorp

Retributiereglement op de bezetting van het openbaar domein en de levering van elektriciteit in het kader van feestelijke en of commerciële activiteiten

Retributiereglement op de bezetting van het openbaar domein en de levering van elektriciteit op de openbare markten van verkoop van voedingsmiddelen of andere

Bemiddelingsprocedure

Reglement betreffende de gedeeltelijke terugbetaling van de gemeentelijke opcentieme op de onroerende voorheffing voor een nieuw aangeschafte of gebouwde woning te Sint-Lambrechts-Woluwe

Premiereglement voor de gebouwen van de Georges Henriwijk in het kader van de commerciële revitalisering

Gemeentereglement betreffende de premie voor de aankoop van terrasmeubilair voor de handelaars

Reglement voor het toekennen van premies voor de aanpassing van de woning die door een senior bewoond wordt

Reglement van toekenning van een premie voor de aankoop van een oproepknop en/of oprijplaat met als doel bepaalde inrichtingen toegankelijk te maken voor personen met beperkte mobiliteit (PBM’s)

Reglement betreffende de toekenning van een financiële tegemoetkoming aan inwoners die het slachtoffer van overstromingen zijn

Reglement betreffende de premie voor het herstel van de economische activiteit van de handelszaken na bepaalde openbare werken

Politiereglement houdende het gebruik en de bezetting van parken, groene ruimtes en speelpleinen op het openbaar domein van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.

Vergoedingsreglement betreffende het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg

Reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke premie voor de aanleg van een natuurlijke poel

Reglement voor de toekenning van een premie voor de installatie van een zonneboiler

Reglement voor de toekenning van een premie voor het inrichten van een groendak

Reglement betreffende de toekenning van een premie voor de plaatsing, herstelling of vervanging van een systeem voor de recuperatie van regenwater

Reglement betreffende de toekenning van een premie voor de annkoop van een compostvat

Reglement betreffende de toekenning van een premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het openbaar riolennetwerk

Reglement voor de toekenning van een premie in het geval van schrapping van een nummerplaat en vernietiging van een voertuig

Reglement betreffende de uitwerking van een participatieve begroting

Gemeentereglement houdende toekenning van premies van woningen tegen inbraak

Gemeetelijk reglement voor de toekenning van premies voor de installatie en het onderhoud van een preventie- en beschermingssystem voor handelszaken tegen de risico’s van agressie en diefstal

Algemene gebruiksvoorwaarden van de gemeentezalen

Algemene gebruiksvoorwaarden van de zalen van het Maloukasteel

Algemeen reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaats voor huisdieren (Stokkelsteenweg 301 – 1150 Sint-Pieters-Woluwe)

Retributiereglement betreffende de graven in de gemeentelijke begraafplaats voor huisdieren (Stokkelsteenweg 301 – 1150 Sint-Pieters-Woluwe)