Terug naar de artikellijst
Participatiebudget 2024: ontwikkel uw burgerproject!

Participatiebudget 2024: ontwikkel uw burgerproject!

Elk jaar besteedt de gemeente niet minder dan € 200.000 aan haar participatiebudget, dat bestaat uit de verwezenlijking van inrichtingen of de ontwikkeling van projecten van collectief belang die door burgers worden voorgesteld.

Hieronder vindt u nuttige informatie om uw project in te dienen voor de editie 2024. Let op: de deadline voor het indienen van je aanvraag is 31 maart 2024!

  • 1. Wie kan een dossier indienen?

Inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe die minstens 16 jaar oud zijn, bewonersgroepen, wijkcomités, verenigingen van handelaars en rechtspersonen met een maatschappelijke zetel in de gemeente (waarvan ten minste 50% van de leden in de gemeente woont).

Uitgezonderd gemeenteraadsleden, raadsleden van de raad voor maatschappelijk welzijn, schepenen en houders van een gewestelijk, federaal of Europees mandaat.

  • 2. Met welk project?

Het moet gaan om een project inzake de inrichting of verfraaiing van de openbare ruimte of het patrimonium van de gemeente, van collectief belang. Het is een investeringsproject; er worden dus geen uitgaven aanvaard voor de werking, salarissen of vergoedingen. Het maximale
budget bedraagt € 50.000.

Het project moet beantwoorden aan de doelstellingen van het College van burgemeester en schepenen zoals bepaald in het Handvest voor Duurzame Ontwikkeling en het Klimaatplan.

Het dossier moet worden ingediend via het online platform op de website van de gemeente www.woluwe1200.be, of per post aan het College van burgemeester en schepenen.

  • 3. En wat daarna?

Haalbaarheidsanalyse
De gemeentediensten geven een advies over de technische, juridische en fi nanciële haalbaarheid van elk project.

Selectie door een jury
de Raad van het Verenigingsleven (RVA) controleert of de ingediende projecten voldoen aan de criteria van het reglement.

  • 4. Tijd om te stemmen!

Inwoners stemmen via het online participatieplatform op de website van de gemeente of op papier. De dossiers worden vervolgens gerangschikt naar het aantal behaalde stemmen.

  • 5. Wie zal ze uitvoeren?

De gemeentediensten zullen de door de inwoners gekozen projecten uitvoeren.

Voor meer informatie, zie de presentatie gegeven op de informatieavond over de vierde editie van de participatieve begroting (5/2/2024).