Openbare werken

Kuilen in het wegdek, beschadigde voetpaden, wegmarkeringen of signalisatie  in slechte staat, fietspaden die gedeeltelijk weggeveegd zijn, versleten wegdek of niet werkende openbare verlichting: meld elk gebrek in de openbare ruimte met behulp van www.fixmystreet.irisnet.be.  

 

Travaux publics

Cel Openbare werken

Cel Openbare werken

Kantoor:
Wolu Techni-Cité
Stockelsteenweg 80
02 761 28 08
TP-OW@woluwe1200.be 

Post:
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan 2, 1200 Brussel

  • Elke werkdag
    Van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur
  • Zomer schema
    Van 1ste juli tot 31 augustus
    Elke werkdag Van 7.00 tot 15.00 uur