Wegenis en voetpaden

 

Gemeentelijk reglement betreffende voetpaden

Dit reglement beantwoordt aan de technische criteria voor de aanleg, de herstelling en het onderhoud van de voetpaden. In het reglement wordt bepaald wie verantwoordelijk is voor de aanleg, de wederaanleg, de verbreding, de vernauwing, de herstelling en het onderhoud van de voetpaden.

Raadpleeg hier het reglement voor de aanleg, wederaanleg, herstelling en onderhoud van de voetpaden  

Eerste aanleg

De eerste aanleg van een voetpad valt ten laste van de eigenaars-bewoners. De werkzaamheden mogen worden uitbesteed aan een aannemer van hun keuze. Ze moeten in overleg met de gemeentelijke diensten en overeenkomstig de voorschriften van het  reglement voor de betreffende de aanleg, wederaanleg, herstelling en onderhoud van de voetpaden worden uitgevoerd.

Info: 02 761 28 08  

Heraanlegprojecten

Verzakkingen en losliggende tegels Het onderhoud en de herstelling van de voetpaden zijn ten laste van de gemeente. Verzakkingen en/of losliggende tegels in de voetpaden of wegen kunnen aan de cel Openbare werken worden gemeld:

Boordstenen voor berijdbare opritten

De nodige aanpassingen bij een nieuwe berijdbare oprit, namelijk de boordstenen op gelijke hoogte brengen en/of vervangen, worden door de gemeente en op haar kosten uitgevoerd op schriftelijk verzoek van de eigenaar en vóór de heraanleg van het voetpad.

Plaatsing van kruipende klimplanten aan de voorgevelop voorgevels

Eigenaars mogen kruipende klimplanten plaatsen op aan hun voorgevel bevestigenvoorgevel, onder voorbehoud van de gespecifieerde voorwaarden vaan het artikel 31 van het gemeentelijk reglement voor de aanleg, wederaanleg, herstelling en onderhoud van de voetpaden.

Ze moeten eerst een schriftelijke aanvraag indienen bij het College van burgemeester en schepenen en toestemming voor deze plaatsing krijgen.

Cel Openbare werken

Cel Openbare werken

Kantoor:
Wolu Techni-Cité
Stockelsteenweg 80
02 761 28 08
TP-OW@woluwe1200.be 

Post:
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan 2, 1200 Brussel

  • Elke werkdag
    Van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur
  • Zomer schema
    Van 1ste juli tot 31 augustus
    Elke werkdag Van 7.00 tot 15.00 uur