Public relations

De dienst beheert de informatie en communicatie aan de inwoners. Hij organiseert het hele jaar door evenementen en activiteiten en promoot Sint-Lambrechts-Woluwe.

Goed om te weten: de dienst beheert de terbeschikkingstelling van gemeentezalen (Maloukasteel, Meierij Van Meyel, Verenigingenhuis, La Rotonde, conferentiezaal van het gemeentehuis).

Informatie-communicatie

De dienst publiceert de Wolu Info, het gemeentelijk informatieblad, en alle brochures voor het grote publiek.
Hij beheert de website van de gemeente en de communicatie via sociale netwerken (Facebook en Instagram).

Raadpleeg de Wolu Info en andere publicaties

Verhuur van gemeentezalen

De dienst beheert de terbeschikkingstelling van gemeentezalen (Maloukasteel, Meierij Van Meyel, Verenigingenhuis, La Rotonde, conferentiezaal van het gemeentehuis).

Meer informatie over de te huren gemeentezalen

Evenementen/animaties

De dienst helpt organisatoren van evenementen bij de te ondernemen stappen voor de organisatie van evenementen op de openbare weg (vergunningen, enz.).
Hij is verantwoordelijk voor de organisatie van verschillende grote gemeentelijke evenementen: Georges Henri viert feest, Dag van Europa, boekenbeurs, welkomstavond voor nieuwe inwoners, kerstdorp, enz.

Meer informatie over de te ondernemen stappen

Externe betrekkingen

De dienst coördineert de projecten die worden uitgevoerd in het kader van internationale betrekkingen, met name jumelages en partnerschappen met Meudon (Frankrijk), Mbazi/Simbi (Rwanda) en Bandalungwa (Democratische Republiek Congo).
Hij ondersteunt de activiteiten van verenigingen die actief zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking (onder meer door financiële steun te verlenen in het kader van internationale solidariteit).
Hij is verantwoordelijk voor de bevordering van de Europese waarden en de burgerparticipatie van de onderdanen van de Europese Unie (via het Intercultureel Forum van Sint-Lambrechts-Woluwe).

Meer informatie