Terug naar de artikellijst
Vanderveldelaan: aanleg van gemarkeerde fietspaden

Vanderveldelaan: aanleg van gemarkeerde fietspaden

Brussel Mobiliteit heeft het definitieve plan voor de beveiliging en de aanleg van de gemarkeerde fietspaden in de Vanderveldelaan naar de gemeente gestuurd. Het houdt rekening met bijna alle verzoeken van de gemeente na de voorstelling van deze aanleg aan de wijkbewoners in oktober 2023. De werken zouden begin mei van start moeten gaan…

Aan de even zijde van de laan wordt op de rijbaan een gemarkeerd fietspad over de hele lengte van de laan aangelegd, met uitzondering van het wegstuk tussen het Woluwedal en de Klakkedellerotonde. Het wegstuk is hier namelijk niet voor geschikt, met name vanwege de overgang van twee rijstroken naar één rijstrook ter hoogte van het Woluwedal en het feit dat ritsen bij voorkeur gebeurt van de linker- naar de rechterrijstrook.

Over de gehele lengte van de laan kunnen fietsers gebruik blijven maken van de gescheiden inrichting aan de even zijde. Op het wegstuk tussen de Dumontlaan en de Wezembeekse Laan wordt het bestaande gescheiden fietspad omgevormd tot een gemengde zone (gedeelde ruimte voor voetgangers en fietsers).

Op het wegstuk tussen de Klakkedellerotonde en de Dumontlaan wordt de huidige gescheiden inrichting ook omgezet in een gemengde zone, waarbij de breedte van het voetpad het mogelijk maakt om speciale ruimtes voor voetgangers en fietsers te behouden.

Het huidige project is een testfase. Het zal een jaar na voltooiing van de werken worden geëvalueerd. De gegevens en conclusies zullen worden doorgegeven aan de bewoners. Het College van burgemeester en schepenen zou namelijk graag zien dat een definitief project vooraf aan de bewoners wordt voorgelegd. Als het project wordt goedgekeurd, zal een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning worden ingediend bij het Brussels Gewest om het project te bestendigen.

Het project in een oogopslag

De hele Vanderveldelaan zal profiteren van de markering van een eenrichtingsfietspad op de weg, waarbij het tweerichtingsfietspad op het voetpad tussen het Woluwedal en de Dumontlaan behouden blijft.

Dit fietspad wordt echter omgevormd tot een gedeelde zone (fietsers/voetgangers) zoals op het Woluwedal (langs het Maloupark en het Bronnenpark). Alle arceringen langs de middenberm worden daarom verwijderd.