Terug naar de artikellijst
Werken aan het Leonardkruispunt en de Leonardtunnel

Werken aan het Leonardkruispunt en de Leonardtunnel

Bij gebrek aan een oplossing van de Vlaamse gewestelijke autoriteiten tijdens de vergadering van 16 april, vraagt de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe om de werken aan het Leonardkruispunt en de Leonardtunnel op te schorten teneinde chaos te vermijden.

Na de vergadering die vandaag van 13.30 tot 15.00 uur werd gehouden op initiatief van de Vlaamse administratie bevoegd voor mobiliteit, in aanwezigheid van de verschillende autoriteiten die bij dit dossier betrokken zijn, kan de schepen voor mobiliteit van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, Gregory Matgen, alleen maar vaststellen dat de Vlaamse administratie totaal onvoorbereid is om de gevolgen van de werf op de mobiliteit in goede banen te leiden.

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe ziet geen andere mogelijkheid dan de werken op te schorten teneinde tot een gezamenlijke oplossing te komen die het mogelijk maakt alle nodige maatregelen te treffen om de hinder van de werken aan het Leonardkruispunt voor het wegverkeer in de Brusselse gemeenten ten zuiden en oosten van Brussel maar ook in de randgemeenten te beperken.

Tijdens de vergadering van 16 april konden de Vlaamse autoriteiten namelijk geen duidelijk technisch antwoord geven op het verzoek van de Brusselse gemeenten die grenzen aan het Leonardkruispunt om de ‘bocht nar rechts’ richting Waterloo te behouden voor lichte voertuigen van minder dan 3,5 ton.

De gemeenten wachten bovendien nog steeds op begeleidende maatregelen (autodelen, telewerken, versterken van het openbaar vervoersnetwerk, enz.) om verkeersopstoppingen op de andere wegen naar Brussel en de verspreiding van overlast in de wijken te vermijden.

De gemeente betreurt verder de beknopte mededeling van de Vlaamse gewestelijke administratie de voorbije dagen in de vorm van brievenbusacties gericht aan de inwoners van de Brusselse gemeenten over deze werken en de ongemakken die ze zullen veroorzaken. In deze mededeling wordt met geen woord gerept over mobiliteitsoplossingen. Er is geen alternatief verkeersplan. Dat is niet verwonderlijk, aangezien de gemeente heeft vernomen dat het Vlaams Gewest Brussel Mobiliteit en de betrokken politiezones dringend heeft gevraagd om omleidingsplannen op te stellen, na het bezwaar dat de Brusselse gemeenten de voorbije dagen hebben geuit. We hebben zelfs vernomen dat het nog niet mogelijk is geweest om contact op te nemen met de ziekenhuizen in het getroffen gebied!

Om deze redenen, en gezien het belang van het Leonardkruispunt en de Leonardtunnel als toegangswegen tot het grondgebied van het Brussels Gewest, vraagt de gemeente om de werken uit te stellen tot de door de gemeenten voorgestelde oplossingen zijn geanalyseerd, alternatieve mobiliteitsmaatregelen zijn getroffen en de inwoners duidelijk zijn geïnformeerd over de impact van de werken en de aanbevolen alternatieve mobiliteitsmaatregelen.

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe wenst haar solidariteit te betuigen met de buurgemeenten die bijzonder getroffen zijn, zoals Oudergem, Watermaal-Bosvoorde en Sint-Pieters-Woluwe.

Ze herinnert aan de voortrekkersrol die de gemeenten in het verleden al hebben gespeeld om de belangen van de Brusselaars te verdedigen in het kader van het project om de toegang tot de Ring vanaf de Woluwelaan af te sluiten en het project om de Tervurenlaan tot één rijstrook te herleiden. In dit verband wil de gemeente erop wijzen dat de gemeenten het gevoel hebben dat ze moeten invallen voor de bevoegdheden van de Brusselse gewestelijke minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt (GROEN).

Ze verwacht van de Vlaamse gewestelijke minister, Lydia Peeters (OpenVld), die niet aanwezig was op de vergadering, dat ze snel actie onderneemt in dit dossier. Het toont namelijk de noodzaak aan om dit soort kwesties op te lossen binnen de hoofdstedelijke gemeenschap, het symbool van een zesde staatshervorming die, ondanks de beloften van de Franstalige partijen die onderhandelden over de hervorming (PS, MR, ECOLO, CDH), nooit het daglicht heeft gezien.

Tot slot steunt de gemeente de gemeente Oudergem, die het Vlaams Gewest in gebreke heeft gesteld om zijn verplichtingen na te komen en zich het recht voorbehoudt om gerechtelijke stappen te ondernemen.

Meer informatie over de werken van de Leonardtunnel vindt u op de website van AWV: https://wegenenverkeer.be/werken/renovatie-leonardtunnel

Contactgegevens: