Gemeentelijk Mobiliteitsplan

 
Het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) is van kracht sinds 16 december 2013. Het plan maakt deel uit van een algemene reflectie over mobiliteit en toegankelijkheid in onze gemeente teneinde een toekomstvisie uit te werken waarop we ons kunnen baseren om projecten op te zetten op het gemeentelijk grondgebied die een betere levenskwaliteit en een verhoogde veiligheid garanderen voor alle gebruikers van de openbare ruimte. Na een eerste diagnosefase heeft de afdeling Strategie en Mobiliteit, bijgestaan door een gespecialiseerd studiebureau, een scenario opgemaakt, genaamd “duurzame mobiliteit”, dat past in het kader van de Lokale Agenda 21. Het doel is de openbare ruimte herin te delen en te zorgen voor een betere verdeling tussen de gebruikers.  

Het plan houdt met name het volgende in:

  • een samenhangend verplaatsingssysteem organiseren dat multimodaal, hiërarchisch en doeltreffend bewegwijzerd is;
  • een antwoord bieden op de bereikbaarheid van drukke plaatsen;
  • mobiliteit te voet en met de fiets alsook het openbaar vervoer bevorderen;
  • de groene zones van de gemeente benutten door verplaatsingsroutes voor voetgangers uit te werken die de doorgang van personen met beperkte mobiliteit en fietsers integreren;
  • een rationeel gebruik van de wagen aanmoedigen;
  • een samenhangend parkeersysteem organiseren dat aansluit bij het verplaatsingssysteem.
Deze verschillende acties moeten bovendien bijdragen tot de verbetering van de levenskwaliteit door de residentiële wijken van het doorgaand verkeer te behoeden, door de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de voetgangerszones te verbeteren, door de ontwikkeling van lokale levensactiviteiten in de openbare ruimte te bevorderen en door maatregelen voor de vermindering van verkeersoverlast (lawaai, milieuvervuiling) voor te stellen.

Raadpleeg hier het scenario voor duurzame mobiliteit en het actieplan (fasen 2 en 3)

Cel Strategische planning en mobiliteit

Cel Strategische planning en mobiliteit

Wolu Techni-Cité
Stokkelse Steenweg 80
02 774 35 13
strategischeontwikkeling@woluwe1200.be

Alle briefwisseling dient gericht te worden aan:
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan 2, 1200 Brussel  

  • Van maandag tot vrijdag
    Van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur