Afdeling Strategie en mobiliteit

In het bredere kader van duurzame ontwikkeling en de verbetering van de levenskwaliteit in de gemeente herverdeelt de afdeling Strategie en Mobiliteit de openbare ruimte tussen de verschillende gebruikers met aandacht voor veiligheid, comfort en zachte mobiliteit. Ook het parkeerbeleid valt onder de bevoegdheden van deze afdeling. Concreet beheert de afdeling alle aspecten die verbonden zijn met het verkeer op de openbare weg, in nauwe samenwerking met de dienst Beheer van de openbare ruimte. Wat de mobiliteit zelf betreft, beoogt de afdeling met andere beheerders van de openbare ruimte (het Gewest, Brussel Mobiliteit, de MIVB en Brussel Leefmilieu) samen te werken om de interventies en inrichtingsprojecten te stroomlijnen. Met het oog op veiligheid bestudeert ze de uitwerking van de meest efficiënte beschermingsmethodes voor de zwakke weggebruikers (fietsers, voetgangers, PBM, …).

Week van de Mobiliteit

Sint-Lambrechts-Woluwe doet ieder jaar mee aan de Week van de Mobiliteit, met inbegrip van de autoloze zondag.
Klik hier om door te gaan naar de website van Brussel Mobiliteit

 
Cel Strategische planning en mobiliteit

Cel Strategische planning en mobiliteit

Wolu Techni-Cité
Stokkelse Steenweg 80
02 774 35 13
strategischeontwikkeling@woluwe1200.be

Alle briefwisseling dient gericht te worden aan:
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan 2, 1200 Brussel  

  • Van maandag tot vrijdag
    Van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur