Cel Sociale dienst

De cel Sociale actie ontvangt u in gebarentaal. Maak in dat geval een afspraak met Cécile DAL door een e-mail te sturen naar pop.bevolk@woluwe1200.be (ook voor pensioenen). Gelieve er rekening mee te houden dat zij gebarentaal in het Frans heeft gestudeerd.

 

Individuele sociale bijstand

De gemeentelijke sociale dienst biedt aangepaste hulp aan iedereen die wordt geconfronteerd met problemen in verband met sociaal recht, huisvesting, juridische kwesties, administratieve hulp, morele steun en psychologische noodsituaties, hygiëne en ouderdomsproblemen.

De maatschappelijk werk(st)ers werken samen met alle gespecialiseerde diensten, zoals de ziekenfondsen, het OCMW, de sociale huisvestingsbedrijven, de belastingsdiensten, de werkloosheids-, kinderbijslag-, en pensioenkassen,  en de diensten voor geestelijkegezondheidszorg, jeugdzorg en schuldbemiddelingsdiensten.

De sociale dienst neemt ook de officiële taken op zich die hem worden toevertrouwd en voert verscheidene sociale onderzoeken uit.

Pensioenen

Administratieve welwillendheid

Gezien van het huidige levensritme en in het bijzonder de informatisering zijn administratieve formaliteiten en procedures soms complex om af te handelen.

Het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe beschikt over een contactpersoon die zich bezig houdt met administratieve welwillendheid. Deze steun is beschikbaar voor iedereen die administratieve moeilijkheden ondervindt.

Contactpersoon: Cécile DAL – 02.761.29.82.

Verenigingen

Juridische permanentie

Brochures van de dienst Gezin, Sociale actie, Senioren, Gelijke kansen en Mindervaliden (GSST)

   

Sociale actie

Sociale actie

Tombergplein 6A
02 761 28 34
fase.gsst1@woluwe1200.be

 • Sociale permanentie
  Van maandag tot vrijdag
  Van 8:30 tot 12:00 uur
  02.762.61.75
 • Receptie permanentie en afspraak
  Van maandag tot vrijdag
  Van 13:30 tot 17:00 uur
  02.761.28.34