Gemeentelijke reglementen (ondernemingen en HORECA)

De gemeente heeft verschillende reglementen betreffende taksen en/of premies opgesteld.

Wij nodigen u uit ze te raadplegen op https://www.woluwe1200.be/nl.  

Meer in het bijzonder voor de ondernemingen en de HORECA