Terug naar de artikellijst
Sint-Lambrechts-Woluwe keurt zijn “Klimaatplan” goed

Sint-Lambrechts-Woluwe keurt zijn “Klimaatplan” goed

Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen en met eenparigheid van stemmen van zijn leden heeft de gemeenteraad een klimaatplan aangenomen.

De goedkeuring van dit plan op 22 januari 2024 is een nieuwe belangrijke stap in het proces dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe enkele jaren geleden heeft opgestart om haar CO2-uitstoot te verminderen. Met haar “Klimaatplan” sluit ze zich aan bij een meer globale aanpak en speelt ze haar rol in internationale verbintenissen (zoals de Overeenkomst van Parijs), Europese verbintenissen (zoals de Green Deal), Belgische verbintenissen (zoals het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030) en Brusselse verbintenissen (zoals het Lucht-Klimaat-Energieplan of LKEP).

Een engagement dat niet van gisteren is!

Het engagement van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe in de strijd tegen de klimaatverandering is niet van gisteren. Onze gemeente is zelfs een van de pioniers op dit gebied, met de ondertekening van het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE) in 2008, dat verplicht is geworden voor de 19 Brusselse gemeenten in 2019, dat nog werd versterkt met de goedkeuring van een “Agenda 21”-actieplan in 2012 om de uitdagingen van duurzame ontwikkeling op lokaal niveau aan te gaan.

Doelstelling: koolstofneutraliteit tegen 2050

Dankzij haar acties is de gemeente er tot nu toe in geslaagd haar directe CO2-emissies met meer dan 40% te verminderen… Vandaag wil ze de Europese doelstellingen halen door haar broeikasgasemissies (BKG-emissies) tegen 2030 met 47% te verminderen ten opzichte van 2005, en door tegen 2050 koolstofneutraal te zijn.

Om dit te bereiken bevat haar “Klimaatplan” niet minder dan 348 concrete acties die door iedereen moeten worden uitgevoerd: gemeentebestuur, inwoners, handelaars, openbare instellingen, bedrijven, enz.

Met de goedkeuring van dit plan wil het College van burgemeester en schepenen ook tegemoet komen aan de 24 milieuprioriteiten
die in 2020, na overleg met de inwoners, werden vastgelegd in het Handvest voor duurzame ontwikkeling.

Het “Klimaatplan” is geen statisch proces; het zal regelmatig worden geëvalueerd. Het zal dus in de loop van de tijd evolueren en kan worden verrijkt met nieuwe acties. Dit proces zal worden uitgevoerd in samenwerking met de inwoners en andere belanghebbenden van de gemeente.

Focus op enkele kernacties in het “Klimaatplan”

De gemeente wil de directe en indirecte broeikasgasemissies (BKG-emissies) in Sint-Lambrechts-Woluwe verminderen en
haar grondgebied aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering door twee actieluiken uit te voeren:

 • het eerste actieluik betreft zogenaamde “mitigatieacties”, die tot doel hebben de BKG-emissies van het gemeentebestuur en het grondgebied zoveel mogelijk te verminderen op korte, middellange en lange termijn, met name door ons gedrag te veranderen;
 • het tweede actieluik betreft zogenaamde “adaptatieacties”, die tot doel hebben ons grondgebied aan te passen om de inwoners zoveel mogelijk te beschermen tegen de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering. Deze acties zullen het in het bijzonder mogelijk maken om het hoofd te bieden aan hittegolven, watertekorten (droogte) of wateroverschotten (overstromingen), de ineenstorting van de biodiversiteit en de gevolgen van de klimaatverandering op onze gezondheid.

Enkele mitigatieacties

 • De uitvoering van de acties van het PLAGE voortzetten, in het bijzonder door het energierenovatieplan voor het sportcomplex Poseidon af te ronden;
 • Met Sibelga blijven samenwerken om ledverlichting in openbare ruimtes te vervangen;
 • Bevestigen of alle gemeentescholen het label “Scholen voor duurzame ontwikkeling” hebben gekregen (zie het artikel op de website van de gemeente);
 • Premies voor het opgeven van een privéwagen blijven toekennen (meer informatie over deze premies is verkrijgbaar
  bij de dienst strategische planning – developpementstrategique@woluwe1200.be – 02 774 35 13);
 • Initiatieven rond circulaire economie ondersteunen, zoals het “Repair Café” van Sint-Lambrechts-Woluwe in de Ateliers de la rue Voot (Vootstraat 91) – repaircafewoluwestlambert@gmail.com;
 • Individueel en collectief composteren ondersteunen en bevorderen (meer informatie: d.durable@woluwe1200.be);
 • In het kader van de isolatie van woningen burgers ondersteunen bij het indienen van gegroepeerde stedenbouwkundige aanvragen in samenhangende en homogene wijken vanuit stedenbouwkundig oogpunt (meer informatie: urb.sted@woluwe1200.be – 02 761 28 14);

Enkele adaptatieacties

 • Schoolpleinen blijven vergroenen en demineraliseren;
 • Regenwatertanks installeren (gemeentehuis, sportcomplex Poseidon, enz.);
 • De toekenning van milieupremies aan inwoners voortzetten en versterken (meer informatie);
 • De Struykbekenpoelen herstellen en onderhouden;
 • Het Goudeneilandenpark herstellen en onderhouden;
 • Informatieborden plaatsen over flora en fauna en over methodes om natuurgebieden te onderhouden;
 • Gemeentelijke stimulansen ontwikkelen om de aanleg van groene gevels aan te moedigen (bloemen, klimplanten, enz.);

Meer weten over dit ambitieuze “Klimaatplan”?

 • Surf naar https://www.woluwe1200.be/nl/klimaatplan-2/. U vindt er het volledige “Klimaatplan” van Sint-Lambrechts-Woluwe.
 • U kunt uw vragen ook per e-mail sturen naar planclimat.klimaatplan@woluwe1200.be.
 • In het voorjaar van 2024 zal er bovendien een presentatie worden georganiseerd over het “Klimaatplan”. U wordt op de hoogte gehouden van de praktische details van dit evenement via de website en de sociale netwerken van de gemeente.