Cel Preventie

 

Preventie door voorlichting, bewustwording en een luisterend oor

De teams op het terrein en het administratieve personeel van de dienst Preventie strijden het hele jaar door, dag na dag, op een discrete of zichtbare manier tegen het gevoel van onveiligheid, schooluitval, sociale uitsluiting, conflicten, onaangepast gedrag, verkeerd of gevaarlijk parkeren, fietsdiefstallen of inbraken, … Er worden dan ook veel voorlichtings- en bewustmakingscampagnes en -acties georganiseerd, die gebaseerd zijn op de bevindingen van de teams zelf en van de burgers. De dienst heeft tot taak de kinderen in de omgeving van de scholen te beschermen, toezicht te houden op de schoolrijen, erop toe te zien dat de parkeerplaatsen voor mindervaliden in acht worden genomen, inbreuken op de netheid te bestrijden, … De acties die de dienst onder auspiciën van de burgemeester heeft ontwikkeld, beogen onveiligheid te voorkomen, het gevoel van veiligheid van de burgers te vergroten en zo het welzijn en de levenskwaliteit van iedereen te verbeteren. Aangezien de veiligheid van de bewoners een prioriteit blijft, staan de gemeenschapswachten, de straathoekwerkers, de diefstalpreventieadviseurs, de psychologen en de nabijheidsbemiddelaar tot uw beschikking. Daarnaast heeft de dienst Preventie in samenwerking met de dienst Scholen van de politiezone Montgomery een brochure opgesteld met het volledige aanbod op het vlak van preventie voor scholen.