Openbare onderzoeken en overlegcommissies

Lopende openbare onderzoeken

Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen

Zie ook: https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken

Aanvragen voor milieuvergunningen
  •  
Ontwerp van onteigeningsplan
  •  
Aanvraagen voor gemengde stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning
  •  
Plannen en programma’s
  •  

Overlegcommissie

Overlegcommissie

De overlegcommissie brengt in openbare zitting advies uit over de vragen betreffende de ruimtelijke ordening alvorens een stedenbouwkundige, verkavelings- of milieuvergunning te overhandigen of alvorens een stedenbouwkundig plan of reglement toe te passen.

Iedereen die heeft gevraagd om gehoord te worden, kan er zijn of haar stem laten horen: aanvragers, wijkbewoners, verenigingen, commissieleden.

 

Planning van de overlegcommissies – jaar 2024
  • 12 januari, 02 februari, 23 februari, 15 maart, 05 april, 26 april, 17 mei, 07 juni, 28 juni, 20 september, 27 september, 11 oktober, 25 oktober, 15 november, 06 december, 20 december

 

Dagordes en processen-verbaal van de overlegcommissies

Jaar 2024

Jaar 2023

Jaar 2022