Overlegcommissie

Overlegcommissie

De overlegcommissie brengt in openbare zitting advies uit over de vragen betreffende de ruimtelijke ordening alvorens een stedenbouwkundige, verkavelings- of milieuvergunning te overhandigen of alvorens een stedenbouwkundig plan of reglement toe te passen.

Iedereen die heeft gevraagd om gehoord te worden, kan er zijn of haar stem laten horen: aanvragers, wijkbewoners, verenigingen, commissieleden.

Planning van de overlegcommissies – jaar 2023
  • 13 januari, 03 februari, 24 februari, 17 maart, 07 april, 14 april (uitgesteld naar 19 april), 19 april, 28 april, 26 mei, 09 juni, 30 juni, 05 juli, 22 september, 13 oktober, 27 oktober, 08 november, 17 november, 08 december, 22 december
Planning van de overlegcommissies – jaar 2024
  • 12 januari, 02 februari, 23 februari, 15 maart, 05 april, 26 april, 17 mei, 07 juni, 28 juni, 20 september, 27 september, 11 oktober, 25 oktober, 15 november, 06 december, 20 december

 

Dagordes en processen-verbaal van de overlegcommissies

Jaar 2023

Jaar 2022